Encyklopedie

EnviWikiEnviWiki

vzdělávání zaměřené na životní prostředí a udržitelný rozvoj, slouží k podpoře mezioborové výuky životního prostředí na vysokých školách: poskytuje prostor pro vytváření, publikování a sdílení odborných textů; k tomu nabízí metodickou podporu.

IuridictumIuridictum

O právu (tedy nikoliv jen o českém právním řádu). O všem, co s právem souvisí, Iuridictum obsahuje jak výklady obecné, tak informace se zvláštním zaměřením na situaci v České republice, u kterých však vzhledem k přetrvávající legislativní smršti není zaručena aktuálnost. Každý je tu vítán a každý může, vedle získávání informací, psát vlastní články nebo editovat stávající, bude-li dodržovat zdejší pravidla.

OneLookOneLook

vyhledávání slov ve více anglických slovnících. Dále je k dispozici Reverzní slovník a RhymeZone

Česká WikipedieČeská Wikipedie

internetová encyklopedie, kterou může každý upravovat. Obsahuje další sekce, které by stálo zato zmínit.

Jaderná energetikaJaderná energetika

Portál na podporu veřejné informovanosti v oblasti jaderné energetiky

Výukový web Marka ŠimoňákaVýukový web Marka Šimoňáka

společenské vědy, dějepis pro gymnázia a střední školy

ColorWikiColorWiki

teorie o barevném prostoru a interpretaci barev

BiopediaBiopedia

otevřená encyklopedie pro bioinformace

CoJeCoCoJeCo

obsahuje v současné době přes 100.000 hesel a téměř 6.500 obrazových nebo zvukových příloh. Další hesla jsou doplňována podle žádanosti, ale pokud i přesto nenajdete odpověď na svůj dotaz, můžete nám poslat připomínku.

NablaNabla

Srozumitelně a zajímavě vysvětlené učivo. Matematika, Biologie, Fyzika, Chemie, Čeština, Novodobé dějiny, Geografie, Programování, Osobnosti vědy, Mytologie …

WikiSkriptaWikiSkripta

prostor pro tvorbu a ukládání medicínských studijních materiálů

AppropediaAppropedia

Sdílení znalostí pro budování bohatých, udržitelných životů.

WikiEducatorWikiEducator

Regionální vzdělávací instituce, Bhopal

FilosofieFilosofie

pro žáky, studenty a jejich učitele

AntropologieAntropologie

moderní antropologie je interdisciplinární, komparativní a holistický vědecký obor hledající odpovědi na základní otázky lidského rodu: „Odkud jsme? Jací jsme? Kam jdeme?“ Vychází z poznání, že lidé a lidská společenství, jejich vznik, vývoj a proměny jsou určovány navzájem se ovlivňujícími danostmi biologickými, medicínskými, psychologickými, sociálními, kulturními atd. Nezbytný v této vědecké disciplíně je proto celostní výzkum. Antropologie studuje biologickou variabilitu člověka, podobnosti a rozdíly ve vztahu k ostatním biologickým druhům (zejména našim nejbližším příbuzným – primátům). Zároveň zkoumá lokální sociokulturní varianty univerzálních struktur lidského myšlení a chování, jejich rozdílnosti a podobnosti v celém kontinuu vývoje i možného budoucího směřování.

sexualita, erotika a láskasexualita, erotika a láska

informace o vývoji a aktuálním stavu lidské sexuality, erotiky, lásky a manželství v biologických, sexuologických, medicínských, obecně antropologických a kulturně historických souvislostech spolu s přehlídkou nejzajímavějších literárních a výtvarných děl.

Člověk AutoČlověk Auto

o vztahu člověka a automobilu – sociální a kulturní vzorce chování založené na tomto vztahu jsou proto tématem a výzvou pro celostní výzkum

FyzikaFyzika

cílem je zpřístupnit učivo fyziky studentům

MonoskopMonoskop

umění, kultura a mediální technologie.

WikigenderWikigender

databáze znalostí založená Vývojovým centrem OECD s cílem usnadnit výměnu a zlepšení znalostí o otázkách rovnosti žen a mužů na celém světě. Zvláštní důraz je kladen na shromažďování empirických důkazů a identifikaci vhodných statistik pro měření genderové rovnosti.

SPACE 40SPACE 40

Velká encyklopedie družic a kosmických sond, přehled všech úspěšných kosmických startů od roku 1957 do současnosti a stručný popis jednotlivých funkčních objektů (družic a kosmických sond) vypuštěných do vesmíru, stručný přehled astronautů, kosmodromů a nosných raket. Součástí je též statistický přehled katalogizovaných objektů, členěných podle typů drah a funkčnosti a přehled startů s velkým počtem úlomků

GeocachingGeocaching

hra na pomezí sportu a turistiky, která spočívá v použití navigačního systému GPS při hledání skrytého objektu zvaného cache, o němž jsou známy jen jeho geografické souřadnice. Při hledání se používají běžné turistické přijímače GPS. Člověk, zabývající se geocachingem, bývá označován slovem geocacher.

Čínština pro praxiČínština pro praxi

encyklopedii, která je součástí portálu čínských studií, která je tvořena na Katedře asijských studií FF UP za podpory projektu Inovace oboru čínská filologie na Univerzitě Palackého v Olomouci se zaměřením na uplatnění absolventů v praxi

Ius WikiIus Wiki

studijní materiály pro studenty právnických fakult

Encyklopedie mostůEncyklopedie mostů

Encyklopedie mostů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku od doc. Dušana Josefa

MatFyzMatFyz

činnosti vznikající na MFF UK v Praze

MedikMedik

užitečné informace pro studenty medicíny a příbuzných oborů

Praha InfoPraha Info

online encyklopedie Prahy. Obsahuje více než jeden tisíc hesel a nová stále přibývají. PRAHA iNFO je ideálním průvodcem a pomocníkem na cestách.

MetapedieMetapedie

nezávislá encyklopedie o společnosti, kultuře, umění, historii, filosofii a politice.

WildAfricaWildAfrica

Máte rádi Afriku, její zvířata, parky a stále ještě divokou přírodu? Sníte o tom, že potkáte volně žijícího lva, slona, žirafu nebo nosorožce? Nevíte, kolik váží hroch nebo jak velký je krokodýl? Pak jste na tom pravém místě.

AstronomieAstronomie

seznámení se současnými znalostmi astronomie. Formou jednostránkových karet s pomocí maximálně zhuštěných textů, grafiky, videa a interaktivních prvků podává informaci o orientaci na noční obloze, sluneční soustavě, objektech vzdáleného vesmíru a prostředcích výzkumu kosmu.

BrnoBrno

soustava navzájem propojených karet z různých oblastí brněnské historie, např. osoby, události, ulice, školy, pamětní desky apod.

WorldcatWorldcat

2 miliardy dokumentů dostupných v knihovně WorldCat vás spojuje se sbírkami a službami více než 10 000 knihoven celého světa

iEncyklopedieiEncyklopedie

témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům.

Znalec vínZnalec vín

Encyklopedie vína, vinařství a vinohradnictví

BioLibBioLib

mezinárodní encyklopedie rostlin, hub a živočichů

SavciSavci

internetová encyklopedie savců

ChytroušChytrouš

zábavná encyklopedie pro zvídavé děti ve věku od 6 do 14 let, které se chtějí dozvědět něco nového. Každý den si zde přečtete krátký článek představující některou ze zajímavostí nebo vědomostí. Naším cílem není podat vám vyčerpávající informace o daném jevu, ale motivovat vás k dalšímu bádání a zkoumání. Proto pod každým článkem najdete několik odkazů na zajímavé stránky na internetu.

Arts lexikonArts lexikon

On-line výkladový slovník arts managementu a arts marketingu

DemopædieDemopædie

Mnohojazyčný demografický slovník

Encyklopedie rostlinEncyklopedie rostlin

Encyklopedie zahradních rostlin, Herbář – fotografická galerie rostlin, Encyklopedie stromů, Vyhledávání a systém rostlin, Přehled českých názvů rodů rostlin, Rostlinná společenstva

Horses OnlineHorses Online

Encyklopedie plemen, Galerie velikánů, Galerie osobností, Koňský rozcestník, Pohledy, Chov, Sport, Zajímavosti

ColnectColnect

spravuje komplexní katalog sběratelských předmětů a umožňuje jednoduchou správu složky osobní sbírku.

AmaProAmaPro

Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.

FonogramFonogram

Dějiny české populární hudby

MyPowerMyPower

Dokumentace k DIY energetickému systému na bázi solární energie

Modrý koníkModrý koník

encyklopedii o mateřství, dětech, rodině a vašich osobních zkušenostech.

Wiki MatFyzWiki MatFyz

neoficální komunitní wiki pro lidí spojených s Matfyz (t.j. s Fakultou matematiky fyziky a informatiky, Univerzity Komenského v Bratislavě). Je určena především studentům, ale ne jen jim, a přináší informace o fakultě a životě na ní.

Pamiatky na SlovenskuPamiatky na Slovensku

seznam a popis památek na Slovensku

eSbírkyeSbírky

on-line prezentace muzejních a galerijních sbírek Národního Muzea v Praze si klade za cíl prezentovat ve virtuálním prostředí sbírky českých kulturních institucí.

HKFreeHKFree

znalostní databáze, shromažďující užitečné informace pro členy sdružení HKFree

BIOWEBBIOWEB

kompletní přehled středoškolského učiva z biologie a je obohacen o množství doplňujících informací, hlavně z oblasti cytologie, genetiky a molekulární biologie.

DivochDivoch

Veškeré články (hesla) jsou převzaty z české wikipedie

Encyklopedie zdravotní sestryEncyklopedie zdravotní sestry

vše co by mohla zdravotní sestra potřebovat

slovník radiologie, toxikologie a krizového řízeníslovník radiologie, toxikologie a krizového řízení

česko-anglicko-německo-rusko-slovenský on-line slovník pojmů používaných v radiologii, toxikologii a krizovém řízení. On-line slovník obsahuje výrazy a slovní obraty, se kterými se jednotliví uživatelé setkají jak v písemném, tak i v mluveném projevu napříč jednotlivými obory a je zaměřen na odbornou terminologii důležitou pro odborníky ve státním i soukromém sektoru, ale také pro studenty krizového managementu, ochrany obyvatelstva, radiobiologie, radiační ochrany, radioekologie, toxikologie a ekotoxikologie.

Novohradské horyNovohradské hory

Abecedně uspořádaný přehled nejdůležitějších míst, památek, vrcholů, vodních toků a dalších zajímavostí v Novohradských horách.

Plemena drůbežePlemena drůbeže

propagace a opětovné rozšíření starých, tradičních, zapomenutých, ohrožených nebo málo rozšířených plemen hospodářských zvířat. Postupně zde chceme představit všechna stará plemena.

Celý světCelý svět

informace nejen o pejscích, kočičkách, rostlinkách a všech zemích světa, ale také školákům a studentům zevrubné informace o geometrii, a zároveň i něco ze světa zábavy

GrowerGrower

odrůdy a charakteristika konopí

Atlas českých druhů rybAtlas českých druhů ryb

články a fotografie pro každý druh, trofejní úlovky a další zajímavé informace, s krátkým popisem a rozcestníkem na další stránky, které jsou této rybě věnovány, odkaz na detailní článek s její podrobnou charakteristikou.

BaletBalet

vše o tomto tanečním stylu

RybářstvíRybářství

Atlas ryb, Mušky, nymfy, strýmry, Nástrahy a návnady, Uzly a montáže, Recepty atd.

BOZPBOZP

znalosti o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci

České a moravské vínoČeské a moravské víno

informace z knihy Encyklopedie českého a moravského vína od původu vína přes historii až po rady, jak víno nakupovat, hodnotit a kombinovat s jídlem.

České středohoříČeské středohoří

Základní informace, Příroda, Historie, Místopis, Společnost, Umění, Zajímavosti, Projekty, Informační zdroje

Elektromagnetická kompatibilitaElektro-magnetická kompatibilita

schopnost zařízení, systému či přístroje správně fungovat i v prostředí, v němž působí jiné zdroje elektromagnetických signálů (přírodní či umělé), a zároveň však svou vlastní elektromagnetickou činností nesmí nepřípustně neovlivňovat své okolí, tj. nesmí produkovat signály, jež by byly nepřípustně rušivé pro jiná zařízení (technická či biologická).

Encyklopedie herEncyklopedie her

projekt na podporu klasických her

Zahradní rostlinyZahradní rostliny

Jehličnany, Stromy listnaté, Keře listnaté opadavé, Keře listnaté stálezelené, Popínavé rostliny, Trvalky, Okrasné trávy, traviny, Kapradiny, Růže, Dvouletky, Letničky, Cibuloviny, hlíznaté r., Vodní a bahenní rostliny

Automobily FIATAutomobily FIAT

encyklopedický přehled modelů 1950 – 2000

Historický tanecHistorický tanec

praktické dovednosti tanečnice podložené znalostmi ověřenými v teoretických pramenech

Český KrumlovČeský Krumlov

Historie města, Archeologické výzkumy, Církevní dějiny města, Církevní objekty, Demografický vývoj města, Šlechtické rody, Heraldika, Historie kultury, Historie hospodářství, Historické zahrady a parky, Historie bran a opevnění města, Historie školství

Jak Psát WebJak Psát Web

o tvorbě, údržbě a zlepšování internetových stránek

KosmonautikaKosmonautika

Encyklopedie je zaměřena především na minulé události. V mnohem menší míře se věnuje aktuálnímu současnému dění

Divadelní encyklopedieDivadelní encyklopedie

Biografický lexikon německé činohry v českých zemích v 19. století

MHT – Vlastivědný dokumentační fondMHT – Vlastivědný dokumentační fond

paměť národa, kraje, oblasti i města a jeho obyvatel“, to je poskytnout budoucí generaci ucelený obraz informací o příslušných regionech: Berounsku, Hořovicku, Zbirožsku, Mirošovsku, Rožmitálsku, Příbramsku, Mníšecku, Zbraslavsku a Dobřichovicku.

Státy světaStáty světa

Ministerstvo zahraničních věcí a jeho informace na cesty

LéčivaLéčiva

Slovník SÚKL, léčiva, lékárny, klinické studie, zdravotnické prostředky

Psychotropní rostlinyPsychotropní rostliny

Rostlinné drogy, Nejdůležitější rostliny a houby, Konopí, Psilocybinové houby, Kofeinové rostliny, Zákony o drogách, Internet o drogách

Akvarijní rybyAkvarijní ryby

články o 2241 sladkovodních rybičkách, 494 rostlinách, 113 sladkovodních živočiších, 103 mořských živočiších a 503 mořských rybách

 Encyklopedie energieElektrická energie

O všech druzích a formách, vzniku a přeměnách, využití a uchovávání energie.

Laboratorní průvodceLaboratorní průvodce

stručné vysvětlení některých speciálních pojmů používaných v laboratorní praxi, analytické technice, chemii, fyzice a příbuzných přírodních vědách

GeologieGeologie

2632 hesel z oboru geologie

EKOKATALOGEKOKATALOG

byl vytvořen v rámci programu Národní síť středisek ekologické výchovy v roce 2007. Národní síť středisek ekologické výchovy (NSSEV) je společným programem Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina a Českého svazu ochránců přírody finančně podpořený Ministerstvem životního prostředí. Cílem programu NSSEV je stabilizovat a rozvoj současných a iniciovat vznik nových středisek ekologické výchovy na území ČR.

Stručně základy vědStručně základy věd

Dějepis, Biologie, Základy společenských věd, Zeměpis, Chemie, Hudebka, Čeština, Němčina, Matematika

MikrobiologieMikrobiologie

fotografiemi bohatě ilustrovaná Bakteriologie, Virologie, Parazitologie, Mykologie, Sérologie.

Mořští živočichovéMořští živočichové

encyklopedický atlas žraloků, rejnoků, mořských ryb, vodních savců a jiných živočichů, kteří mají rádi slanou vodu.

HorninyHorniny

Magmatické horniny, Sedimentární horniny, Metamorfované horniny

Atlas člověkaAtlas člověka

projekt zaměřený na oblast topografické, systematické a zčásti klinické anatomie.

Atlas oblakůAtlas oblaků

atlas je rozdělen na 2 části. První část je teoretický úvod, který má čtenáře vhodnou, srozumitelnou formou uvést do problému a vysvětlit nejasnosti, které při správném určování oblaků provázejí i zkušené pozorovatele, neboť vzhled oblačnosti poskytuje tak širokou paletu tvarů a podob, že se dá často podlehnout mylnému dojmu a učinit chybu. Druhá část je částí fotografickou a teorii se snaží uvést do praxe.

Atlas hub a HerbářAtlas hub a Herbář

stránky věnované houbám, houbaření, mykologii, přírodě, lesu, …

Klinické lékařstvíKlinické lékařství

portál na podporu výuky klinických a zdravotnických oborů lékařské fakulty UK v Hradci Králové: Anatomie, Anesteziologie a intenzivní medicína, Biofyzika, Dermatologie, Gastroenterologie, hepatologie, Histologie, embryologie, Chirurgie, traumatologie, ortopedie, Kardiologie, angiologie, Lékařská informatika a informační věda, Mikrobiologie, Onkologie, radioterapie, Otorinolaryngologie, Patologie a soudní lékařství, Pneumologie, Radiologie a zobrazovací metody, Rehabilitace, fyzioterapie, ergoterapie

RokypedieRokypedie

malá encyklopedie města Rokycan

Sborová a vokální hudbaSborová a vokální hudba

O hudební tvorbě pro sbory, čeští skladatelé a jejich skladby

První pomocPrvní pomoc

metodická podpora ke zdravotním seminářům a kurzům první pomoci od ZdrSEM

Databáze potravinDatabáze potravin

Největší databáze potravin v ČR, u každé jsou připojeny fotografie, podrobné složení včetně Éček, alergeny a dostupné kalorické a nutriční hodnoty.

Amaterské divadlo v ČecháchAmaterské divadlo v Čechách

Obsáhlá databáze amaterských divadelních souborů

Fytoenergetika a kompostárenstvíFytoenergetika a kompostárenství

souhrn technologií umožňujících energetické využívání biomasy. Jde především o přímé spalování v domovních kotlících či v kotlích centrálního zásobování teplem. Rozvíjejí se však i další technologie, jako je anaerobní digesce, výroba bionafty, etanolu, apod.

environmentální výrazyenviron-mentální výrazy

Výkladový slovník

Malé vodní pohonyMalé vodní pohony

využití vodní síly pro radost a potěšení.

Encyklopédia zdravotnej sestryEncyklopédia zdravotnej sestry

všetko čo by mohla potrebovať zdravotná sestra

Lexikon ptákůLexikon ptáků

podrobné informace a nádherné fotografie o ptactvu naší přírody. Autor: Aleš Bělina

AnamnézaAnamnéza

Nemoci, Lidské tělo, Články o zdraví, Léky, Lékárny, Lékaři, Éčka, kalkulačky, Prodej

Tradičná ľudová kultúra SlovenskaTradičná ľudová kultúra Slovenska

elektronická encyklopédia slovom a obrazom

Český národní korpusČeský národní korpus

soubor počítačově uložených textů (v případě mluveného jazyka – přepisů záznamu mluvy), který slouží k jazykovému výzkumu.

Archiv Města PrahyArchiv Města Prahy

Sbírka matrik, pergamenových listin, fotografií, papírových listin, map a plánů, rukopisů, Soupis pražských domovských příslušníků (1830-1910),Protokoly schůzí městské rady (1784-1814), Heraldická sbírka, Spolek výtvarných umělců Mánes, Společnost pro povznesení německé vědy, umění a literatury v Čechách, Všeobecná židovská nemocnice

AutolexiconAutolexicon

jsou nezávislý internetový portál fungující jako výkladový slovník. Stránky se soustředí na oblast automobilových pojmů a automobilové historie. V našem on-line výkladovém slovníku se máte možnost zdarma dozvědět řadu důležitých informací, které jinde nenajdete.

Misantropův lexikon latinských výroků, přísloví a rčeníMisantropův lexikon latinských výroků, přísloví a rčení

Bav se tedy dobře, a mnohému se (snad) přiučíš.

iTutorialiTutorial

Středoškolská encyklopedie pro grafiky, fotografy, tiskaře a knihaře

Slovník České literaturySlovník České literatury

více než tisíc hesel českých spisovatelů a literárních časopisů z období 1945–2000. Vychází z knižního Slovníku českých spisovatelů, který vznikl v devadesátých letech v Ústavu pro českou literaturu AV ČR pod vedením Pavla Janouška (vyšel ve dvou dílech v letech 1995 a 1998) a ze Slovníku českých literárních časopisů, periodických literárních sborníků a almanachů

Lexikon vad dřevaLexikon vad dřeva

Kvalita dřeva je nepochybně hlavním kritériem, které rozhoduje o způsobu využití a především o finančním zhodnocení dřeva. Jedním ze základních ukazatelů kvality dřeva je množství vad a jejich rozsah. Schopnost rozeznat vadu a posoudit její možný dopad na zpracování dřeva je tedy nezbytné pro jakoukoliv práci se dřevem.

Project GutenbergProject Gutenberg

offers over 42,000 free ebooks: choose among free epub books, free kindle books, download them or read them online.

Open CollectionsOpen Collections

seznam veřejně dostupných sbírek na internetu. Většina z vystavených fotografií je public domain, nebo s licensí Creative Commons.

Internet ArchiveInternet Archive

nezisková organizace, která byla založena na vytvoření internetové knihovny. účelem je nabídnout trvalý přístup výzkumníkům, historikům, vědcům, osobám se zdravotním postižením a široké veřejnosti k historickým sbírkám, které existují v digitálním formátu.

PEdagog POstižený Učitelským ŠílenstvímPEdagog POstižený Učitelským Šílenstvím

Kdo je PEPOUŠ? Každý učitel, který má nápady a nebojí se zkoušet nové věci; je ochoten podělit se o své zkušenosti; s nadšením zapojuje moderní technologie do výuky,  preferuje smysluplné učení.

WikiIslamWikiIslam

the online resource on Islam

RationalWikiRationalWiki

Náš cíl zde na RationalWiki zahrnuje: Analýzu a vyvrácení pseudovědy a anti-vědeckého hnutí. Dokumentace celého rozsahu nápadů kliky. Průzkum autoritářství a fundamentalismu. Analýza a kritika toho, jak jsou tyto předměty zpracovávány v médiích.

Open Source EcologyOpen Source Ecology

hospodářství, které optimalizuje jak výrobu, tak distribuci – a současně podporuje obnovu životního prostředí a sociální spravedlnost. Stavíme Global Village Construction Set. Jedná se o vysoce výkonnou modulární platformu s nízkými náklady, která umožňuje snadnou výrobu 50 různých průmyslových strojů, které potřebuje – vybudovat malou, udržitelnou civilizaci s moderním komfortem.

Free Thought PediaFree Thought Pedia

zdroje související s diskusí a diskusí o nejrůznějších otázkách týkajících se hnutí kritického myšlení, včetně náboženství, ateismu, vědy, debatních technik a dalších.

AnarchivismAnarchivism

Archivace na dobrovolném, kooperativním základě, když jsou stávající metody uchovávání vašich oblíbených souborů v okolí nežádoucí.

AnswersAnswers

Webové stránky Q & A, které nabízejí značky, jsou spotřebiteli jedinečnou příležitostí k připojení a platformě s uživateli o velikosti 100M + tím, že se zaměřují na agnostiky. zájmy a záměr.

QuoraQuora

Quora vás spojuje se vším, co chcete vědět, a lidem, kteří sdílejí vaše zájmy. Kredity na Quora vám umožňují vytvořit obsah, který vás zajímá – naléhavé otázky, zajímavé odpovědi, osobní příspěvky – prominentnější pro lidi, kteří vás zajímají.

CannapediaCannapedia

Encyklopedie konopných odrůd

Velký lékařský slovník onlineVelký lékařský slovník

Alergologie, Anesteziologie a IM, Angiologie, Bolest a její léčba, Dermatovenerologie, Diabetologie, Endokrinologie, Gastroenterologie, Geriatrie, Gynekologie, Hematologie, Chirurgie, Infekční lékařství, Kardiologie, Metabolismus, Nefrologie, Neurologie, Oftalmologie, Onkologie, Ortopedie, Otorinolaryngologie, Pediatrie, Pneumologie, Psychiatrie, Revmatologie, Sexuologie, Stomatologie, Traumatologie, Urologie, Vnitřní lékařství, Všeobecné lékařství

TV TropesTV Tropes

katalog triků obchodu pro psaní beletrie.

Virtual TravelVirtual Travel

turistický portál, který ukazuje různá místa České republiky a zahraničí pomocí nejmodernějších zobrazovacích technologií – virtuálních prohlídek, které jsou pomocí GPS vloženy do naší 3D virtuální google mapy.

EuropeanaEuropeana

Síť vytváří nové způsoby, jak se lidé mohou zapojit do své kulturní historie, ať už se jedná o práci, učení nebo potěšení. Naše vize: Věříme v to, aby bylo kulturní dědictví otevřeně přístupné digitálně, chceme podporovat výměnu názorů a informací. To nám pomáhá lépe porozumět naší kulturní rozmanitosti a přispívá k prosperující znalostní ekonomice.

Encyclopedia of LifeEncyclopedia of Life

Naše znalosti o mnoha živých formách na Zemi – zvířat, rostlin, hub a bakterií – jsou rozptýleny po celém světě v knihách, časopisech, databázích, webových stránkách, sbírkách vzorků a v myslích lidí všude. Představte si, co by znamenalo, kdyby se tyto informace mohly shromáždit a zpřístupnit všem – kdekoli – okamžitě.

Emergency 2.0Emergency 2.0

globální zdroj pro využívání sociálních médií a nových technologií v mimořádných situacích.

ARESARES

Administrativní registr ekonomických subjektů je informační systém, který umožňuje vyhledávání nad ekonomickými subjekty registrovanými v České republice. Zprostředkovává zobrazení údajů vedených v jednotlivých registrech státní správy, ze kterých čerpá data

Business RegistriesBusiness Registries

více než 450 online databází ve 120 jurisdikcích, kde můžete získat informace o akcionářích, režisérech a finančních zprávách společností po celém světě. Organizují se podle země.

SuperiaSuperia

Obrázky, kliparty, Vyjmenovaná slova, Vtipy, anekdoty, fóry, Přípony souborů, Zamilované SMS, Zkratky, akronymy, Omalovánky online, Svátky, jmeniny, kdo slaví, SMS na dobrou noc, Co je to? Pojmy a termíny, Blahopřání, přání, texty, Přání k narozeninám, Kdo je to? Osobnosti, Dopravní značky, Citáty slavných osobností

ElektromobilyElektromobily

rozcestník informací, aktivit a organizací zabývající se ELEKTROMOBILY

RESTEPRESTEP

Interaktivní mapa obnovitelných zdrojů pro regionální udržitelné plánování v energetice

GlosbeGlosbe

On-line slovník. Jsou dostupné téměř všechny jazyky, miliony překladů.

Europeana 1914-1918Europeana 1914-1918

Neznámé příběhy z I. světové války

Biodiversity Heritage LibraryBiodiversity Heritage Library

BHL-Europe shromažďuje publikované vědomosti o přírodě a jejím bohatství a pomocí tohoto portálu je v digitální podobě volně zpřístupňuje veřejnosti.

Camera WikiCamera Wiki

encyklopedie o značkách a modelech fotoaparátů. Je to nástupce Camerapedia.

wikiHowWwikiHow

Snažíme se pomoci každému na planetěnaučit se udělat cokoliv. Připojte se k nám.

WikiSofiaWikiSofia

otevřený zdroj materiálů (nejen) pro studenty humanitních oborů Informační studia a knihovnictví, Psychologie, Egyptologie, Logika, Andragogika, Sociologie, Anglistika – Amerikanistika, Obecná lingvistika, Český jazyk a literatura, Čeština v komunikaci neslyšících, Etnologie, Demografie, Estetika, Filosofie, Fonetika, Historické vědy, Obecná teorie a dějiny umění a kultury, Pedagogika, Politologie, Překladatelství a tlumočnictví, Religionistika, Sociální politika a sociální práce, Teologie, Archeologie

ČVUT FreeGISČVUT FreeGIS

GRASS GIS, QGIS, MapServer, GeoServer, Virtuální globus, PyWPS, Geodatabáze, PostGIS, PostGIS Raster, PostGIS Topology, PgRouting, SpatiaLite, RasterLite, GDAL, GPSBabel, Geodata, Ucelené datasety, ArcČR 500, FreeGeoDataCZ, Vektorová, OpenStreetMap, Rastrová (DMT), ČÚZK DMT/DMP, SRTM, EU-DEM, Česká témata, S-JTSK, Výměnný formát ISKN (VFK), Podpora VFK v knihovně GDAL, QGIS VFK plugin, RÚIAN (Výměnný formát RÚIAN), Podpora VFR v knihovně GDAL, Práce s daty VFR v QGIS, Práce s daty VFR v Esri ArcGIS, Geokodování

Studijní program Geodézie a kartografieStudijní program Geodézie a kartografie

Obor Geodézie a kartografie připravuje studenty pro praxi, aby zvládli praktické geodetické a kartografické úlohy, znali problematiku katastru nemovitostí a moderní aplikace v inženýrské geodézii. Samostatnou specializací oboru je teoretická geodézie, zabývající se mimo jiné globálními navigačními satelitními systémy, jako je např. GPS. Geomatika je obor, který je zaměřen šířeji na vědní disciplíny pojednávající o Zemi (geodézie patří mezi klíčové předměty). Zabývá se aplikovanou informatikou v oblasti zpracování prostorových dat, databázemi a moderními geoinformačními technologiemi pro hromadný sběr, zpracování a analýzy dat. Větší důraz je kladen na teoretické předměty, tak aby znalosti absolventů měly trvalou odbornou platnost a širší možnost uplatnění.