Přednášky

Metodický portálMetodický portál

Vše je zdarma. Prostor pro učitele, kteří hledají, tvoří a rádi se dělí o své zkušenosti. Je místem pro diskuzi o aktuálních tématech ve školství. Obsahuje již kolem 7 000 metodických, didaktických a informativních článků, DUM a odkazů…a další širokou nabídku služeb pro Vás. Vznikl jako hlavní metodická podpora učitelů a k podpoře zavedení rámcových vzdělávacích programů ve školách. Jeho smyslem bylo vytvořit prostředí, ve kterém se budou moci učitelé navzájem inspirovat a informovat o svých zkušenostech.

TEDTED

nezisková organizace věnovaná nápadům, které stojí za rozptýlení. Začalo to v roce 1984 jako konference spojující lidi ze tří světů: Technologie, Zábava, Design. Od té doby je jeho rozsah stále širší.

TED EdTED Ed

videa mají za cíl zachytit a zesílit hlasy největších světových pedagogů. Abychom toho dosáhli, spojíme mimořádné pedagogy s talentovanými animátory, abychom vytvořili novou knihovnu výjimečných vzdělávacích videí. Tato webová stránka, podobně jako TED.com, se stále vyvíjí a závisí na vás, komunitě TED, abychom nominovali inspirativní učitele, kteří se dotýkali vašeho života nebo chytrých animátorů, kteří mají dovednosti k tomu, aby přinesli lekci obdarovaného učitele.