Media

Journeyman PicturesJourneyman Pictures

nezávislý distributor dokumentárních filmů, aktuální novinky a záběry

the REALnewsthe REALnews

Nekomerční webové stránky (tj. Weby, které neobsahují placenou reklamu) mohou odebírat video poskytované od The Real News Network (TRNN), ale tato videa musí být použita v celku, bez úprav.

John PilgerJohn Pilger

australský žurnalista a dokumentarista, žijící a pracující v Londýně. Stal se zahraničním respondentem, válečným zpravodajem (vytvářel zprávy z války ve Vietnamu), částečně jej též zajímala sociální témata, zahraniční politika. Zprávy přinášel z mnoha zemí světa, zejména Asie a Afriky (Vietnam, Kambodža, Egypt, Indie, Bangladéš, Biafra, Východní Timor, Irák, Barma, Nikaragua, Palestina) později se věnoval např. problémům zemí Jižní Ameriky nebo otázkám dětské práce v Indonésii.

National Film Board of CanadaNational Film Board of Canada

veřejný producent a distributor filmů a digitálních médií. Agentura Kanadské vlády

Kulturní institut GoogleKulturní institut Google

Virtuální galerie nejlepších světových muzeí s uměleckými díly ve vysokém rozlišení. Dále galerie fotografií historických událostí a pozoruhodných míst na světě.

BacklightBacklight

týdenní, 50-minutový pořad z Holandska, zabývající se nadcházejícími událostmi, balancuje na hraně vyprávění a publicistiky. Zaměřuje se na globalizovaný svět, ve kterém společnosti, ekonomiky a kultury hledají novou rovnováhu. Backlight si klade za cíl uchopit esenci významných trendů a vývoje.

PressTVPressTV Documentary

Dokumenty Iránské televizní stanice. První íránská mezinárodní zpravodajská síť, která vysílá v angličtině po 24 hodin denně.

LinkTVLinkTV

Nezávislý televizní kanál, jehož posláním je zapojit, informovat a inspirovat diváky, aby se zapojili do světa.

NuoViso.TVNuoViso.TV

Německá filmová produkce představuje filmy již několik let – většinou zdarma – které vám otevřenou oči. Věnují se jak aktuálním politickým tématům, tak i filozofickému přístupu. Ve své práci získali mnoho zkušeností, že tradiční „média hlavního proudu“ ve své roli „poskytovatelů informací“ nejsou férová. NuoViso filmová produkce má poslání odhalovat pozadí do popředí a pokládat otázky před ukvapenými závěry, které jsou mnohdy prezentované veřejnosti.

ZVONZVON

informační zvon pro čištění informačních potrubí: CIA World Factbook, Argumenty klimatických skeptiků, Dokumenty mezinárodního práva, Zdroje pro knihovníky.

Svobodný monitorSvobodný monitor

nezávislý on-line deník přinášející výhradně seriózní byznysové a ekonomicko-politické zpravodajství, analýzy a data. Významnou součástí deníku je publicistika, která se v podstatné míře soustřeďuje na témata týkající se svobody jednotlivce, soukromého vlastnictví, svobody podnikání a postavení individuálního občana – daňového poplatníka – v politickém systému ČR, potažmo v rámci Evropské unie.

Media Education FoundationMedia Education Foundation

produkuje a distribuuje dokumentární filmy a další vzdělávací zdroje, aby inspirovaly kritické myšlení o sociálním, politickém a kulturním dopadu amerických hromadných sdělovacích prostředků.

Top Documentary FilmsTop Documentary Films

plné sledovatelné dokumenty a informace o dokumentárních filmech citováním recenzí z důvěryhodných zdrojů.

DOC ALLIANCEDOC ALLIANCE

Cílem iniciativy Doc Alliance je podporovat rozmanitost dokumentárního filmu a rozšiřovat mezi diváky povědomí o fascinujících možnostech tohoto žánru, který dokáže být často působivější než svět fikce. Doc Alliance představuje dynamickou platformu, která nabízí tvůrcům a producentům alternativní způsoby oběhu pro filmy, které se na trhu často obtížně prosazují. Záměrem Doc Alliance je pomáhat autorským dokumentárním snímkům na jejich cestě k co nejširšímu počtu diváků, zejména pak systematicky podporovat jejich distribuci skrze festivalové trhy a vlastní online platformu DAFilms.cz.

Inter Press ServiceInter Press Service

„Dává hlas hlasům bez hlasu“ – působí jako komunikační kanál, který privileguje hlasy a obavy nejchudších a vytváří prostředí pro pochopení, zodpovědnost a účast v oblasti rozvoje a podporuje nový mezinárodní informační řád mezi Jihem a Severem.

Britské listyBritské listy

Deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví

CEE BankwatchCEE Bankwatch

mezinárodní nevládní organizace s členskými organizacemi ze zemí střední a východní Evropy. Sledujeme činnosti mezinárodních finančních institucí, které působí v regionu, a prosazovat environmentálně, sociálně a ekonomicky udržitelné alternativy k jejich politikám a projektům.

GlopolisGlopolis

nezávislé analytické centrum (think-tank) se zaměřením na globální výzvy a příslušné odpovědi České republiky a EU. Ve spolupráci s těmi, kteří utvářejí politiku, byznys a veřejné mínění, je naším dlouhodobým cílem zlepšit politickou kulturu a přispět k přechodu na chytrou ekonomiku, k energetické a potravinové zodpovědnosti. Nabízíme analýzy, vize a poradenství, budujeme sítě, podporujeme diskusi a vybízíme ke změně myšlení.

The Canadian Journalism ProjectThe Canadian Journalism Project

zdroj pro zprávy, výzkum, komentáře, rady, diskuze a zdroje. Zahrnuje také odkazy na jiné organizace, které uznávají a podporují špičkovou žurnalistiku.

Exilové novinyExilové noviny

jsou určeny všem, kteří vědí, že slovo „občan“ obsahuje víc, než nějakou státní příslušnost. Jsou určeny těm, kdo skutečně žijí v exilu, ale i těm doma v České republice, kteří se čím dál více cítí být cizinci ve vlastní zemi, protože nabyli oprávněného dojmu, že nic nemohou ovlivnit, že nikoho nezajímají, že se nemohou hnout z místa. Těm především.

The Corbett reportThe Corbett report

nezávislý, alternativní zpravodajský zdroj podporovaný posluchačem. Pracuje na principu open source zpravodajství a poskytuje podcasty, rozhovory, články a videa o novinkách a důležitých otázkách z 9/11 pravdy a falešné vlajky teroru do policejního státu Velkého bratra, eugeniky, geopolitiky, podvodů s centrálním bankovnictvím a další .

The Public Domain ReviewThe Public Domain Review

neziskový projekt představující nejzajímavější a neobvyklá díla chráněná autorským právem, které jsou k dispozici online.

The Center for Public IntegrityThe Center for Public Integrity

nejstarší a největší nezávislá nezisková zpravodajská organizace v USA. Naším posláním je sloužit demokracii tím, že odhalujeme zneužívání moci, korupci a zradu důvěry veřejnosti mocnými veřejnými a soukromými institucemi pomocí nástrojů investigativní žurnalistiky.

FreepressFreepress

nestranné organizace prosazující univerzální a cenově dostupný přístup k internetu, různorodé vlastnictví médií, živá veřejná média a kvalitní žurnalistika.

INURU.COMINURU.COM

informační portál prioritně určen všem, kteří v době zkratek a přemíry povrchních informací jsou ochotni používat svůj mozek a samostatně myslet.

Reality DropReality Drop

odhaluje popírání a podvody týkající se změny klimatu, snaží se šířit pravdu a vyčistit cestu k opravdovým řešením.

Mother JonesMother Jones

nezisková zpravodajská organizace, která se specializuje na politické zpravodajství a sociální spravedlnost.

Latinská Amerika DnesLatinská Amerika Dnes

o tom, co podstatného se stalo, děje nebo stane v Latinské Americe a čas od času se podívat na kulturu, historii, cestování atp. Už pouze facebooková strana.

ManipulátořiManipulátoři

Nezávislý publicistický web se dále věnuje oblasti politického marketingu, public relations a komunikačních strategií, s přesahem do dalších společenských věd. Impressum: Podporujeme nezávislé, otevřené myšlení za účelem otevírání kritické debaty o společenském a politickém dění v souvislostech České republiky. Dále podporujeme projekty vedoucích ke zkvalitňování veřejného diskurzu.

UN WatchUN Watch

nevládní organizace se sídlem v Ženevě, která si dala za úkol sledovat výkonnost Organizace spojených národů na základě vlastní Charty. Sledování OSN bylo založeno v roce 1993 legendárním aktivistou pro práva občanů Morrisem B. Abramem, bývalým stálým zástupcem USA v Organizaci spojených národů v Ženevě. UN Watch se aktivně podílí na OSN jako akreditovaná nevládní organizace ve zvláštním poradním postavení Hospodářské a sociální rady OSN (ECOSOC) a jako přidružená nevládní organizace na ministerstvu pro veřejné informace OSN (DPI). Pravidelně přináší zprávy.

Epoch Times

Společnost The Epoch Times je založena na svobodě tisku a lidskosti. Vzniku média předcházela rostoucí potřeba poskytnout necenzurované zprávy z Číny lidem zasaženým propagandou Čínské komunistické strany.

Společnost založila skupina Číňanů žijících v USA poté, co se stali svědky událostí, jako bylo krvavé potlačení studentského povstání na náměstí Nebeského klidu v Pekingu v roce 1989 či začátku pronásledování duchovní praxe Fa-lun Kung (Falun Gong) v Číně v roce 1999. Nejprve začali vydávat noviny v čínštině, a vzali tím na sebe a své blízké velké nebezpeční. Někteří reportéři působící v Číně byli uvězněni a někteří mučeni.

Základními kameny společnosti The Epoch Times je čestnost a pravdivost ve zprávách či jednotlivých příbězích, na kterých skutečně záleží.