Historické

Historické mapy ČRHistorické mapy ČR

Mapový portál Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v. v. l.

Historický atlas městHistorický atlas měst

Smíchov, Vinohrady, Josefov více info

Mollova mapová sbírkaMollova mapová sbírka

Mollova sbírka je zažitým názvem pro atlas shromážděný ve 40. a 50. letech 18. století německým diplomatem Bernardem Pavlem Mollem. Soubor zahrnuje v souladu s dobovým pojetím atlasu jak grafická vyobrazení měst a krajiny, tak jejich generalizovaná schematická znázornění – mapy. Na objednávku majitele je potom doplněn řadou kresebných znázornění důlních děl a antických památek.

Staré mapy opevněníStaré mapy opevnění

Protektorát Čechy a Morava, Československá republika, z webu Opevnění.cz

staré mapy Moravy a Brnastaré mapy Moravy a Brna

42 historických map Moravy, Brna a okolí.

Old Maps OnlineOld Maps Online

brána k historickým mapám v knihovnách po celém světě.

Staré MapyStaré Mapy

Mapové dědictví našich předků dostupné pro všechny

Historické mapy PlzeňskaHistorické mapy Plzeňska

naskenované mapy zobrazené pomocí Zoomify

Historické mapy OlomouckaHistorické mapy Olomoucka

558 mapových listů z fondu Vědecké knihovny v Olomouci. Digitalizované dokumenty pochází z časového rozmezí 17. až 19. století

Rakousko-Uherské vojenské mapyRakousko-Uherské vojenské mapy

3. vojenský mapový průzkum Rakousko-Uherska, indexový list obecné mapy střední Evropy (1: 200 000)

Kartografické zdroje jako kulturní dědictvíHistorické mapy Čech

více se o projektu starých map dozvíte zde

Historical Maps of the Habsburg EmpireHabsburg Empire

Tento nádherný archivní obsah je celosvětově jedinečný ve smyslu pro starožitnost, rozlišení a umělecké provedení. Prozkoumejte georeferencovanou verzi porovnávanou s dnešními mapami!