Věda

Věda.czVěda.cz

informační zdroje pro pracovníky v oblasti vědy a výzkumu, informace o konferencích, přednáškách a aktuálních novinkách z různých oborů. Portál Věda.cz není specializovaný na konkrétní vědní disciplínu, ale snaží se přinášet informace napříč všemi obory. Pro třídění těchto informací používáme oborové dělení podle standardu SIGLE.

Webby AwardsWebby Awards

výběr nejlepších webů světa v různých kategoriích oceněných v letech 1997 – 2013

OSELOSEL

Internetový časopis pro popularizaci vědy. Jeho motto je: „Být či nebýt“.

AkademonAkademon

Server pro technologické inovace, dobrodružství poznání a nejnovější poznatky vědy.

Národní vědecká nadaceNárodní vědecká nadace

nezávislá vládní agentura v USA odpovědná za podporu základního vědeckého výzkumu zejména poskytováním výzkumných zdrojů. Zařizuje výzkumné granty zejména pro univerzity nebo také pro jednotlivce (včetně profesorů a postgraduálních studentů). Pracovní výtvory vytvořené zaměstnanci během oficiálních pracovních povinností jsou jako práce americké federální vlády považovány za volné dílo (public domain).

Akademie věd České republikyAkademie věd České republiky

Hlavním posláním Akademie věd a jejích pracovišť je uskutečňovat základní výzkum v širokém spektru přírodních, technických, humanitních a sociálních věd. Tento výzkum – ať již svou povahou vysoce specializovaný nebo interdisciplinární – usiluje o rozvoj poznání na mezinárodní úrovni, respektuje však přitom aktuální potřeby české společnosti a domácí kultury.

Science WorldScience World

Novinky ze světa vědy a techniky: technologie, neživá příroda, člověk, biologie

Česká astronomická společnostČeská astronomická společnost

sdružuje vědecké a odborné pracovníky a přátele astronomie a příbuzných věd.