Hospodářství

Marine ExploreMarine Explore

profesionální mapová aplikace pro zobrazení nejrůznějších geo-hydrologických a enviromentálních dat

GEO portál ČRGEO portál ČR

Více typů datových map sdružených do jednoho prostředí

Demografie USADemografie USA

vizualizace zastouupení jednotlivých ras v USA

Stav vody ČRStav vody ČR

Vodohospodářský informační portál

Radonová mapa ČRRadonová mapa ČR

výsledky mapování radonového indexu na území České republiky v měřítku 1 : 50 000. Podrobné informace o radonovém riziku a konstrukci map radonového indexu získáte na prezentační stránce o radonovém riziku

Geologické mapy ČRGeologické mapy ČR

různé druhy map, včetně 1:25000, 1:50 000 atd.

lesní a myslivecké hospodářstvílesní a myslivecké hospodářství

Mapy lesního hospodářství v ČR: Vlastnické poměry, Etážovitost, Zakmenění, Cílový hospodářský soubor, Lesní hospodářské osnovy, Oblastní plány rozvoje lesů, Mapy zdravotního stavu lesů, Honitby, Přehledové mapy, Národní inventarizace lesů, správní hranice ORP.

Vodní hospodářství a ochrana vodVodní hospodářství a ochrana vod

hydrologické mapy Čech a Moravy, povodí atd. Hydroekologický informační systém (HEIS VÚV) je centrálním informačním systémem VÚV TGM, v.v.i., v oblasti vodního hospodářství a ochrany vod a informačním zdrojem pro řešitele ústavu a uživatele z řad veřejné správy a odborné i laické veřejnosti.

Sněhová mapaSněhová mapa

Mapa zatížení sněhem na území České republiky

Vizuální obchodný registrVizuální obchodný registr

umožňuje interaktivní prohlížet vztahy a detaily z obchodního rejstříku SR. Je určen všem, kteří chtějí vidět věci v souvislostech a potřebují nástroj, který usnadní jejich hledání. Údaje jsou přebírány online, čili máte vždy k dispozici aktuální údaje.

Vizuální obchodní rejstříkVizuální obchodní rejstřík

vizualizace vztahů firem a osob, zobrazení nejdůležitějších informací z českého obchodního rejstříku.

Veřejné zakázkyVeřejné zakázky

Projekt od Iniciativy za otevřenou datovou strukturu Opendata.

Projekty financované z EUProjekty financované z EU

Přehled o projektech, které byly na území České republiky realizovány za pomoci prostředků z fondů Evropské unie