Ekologie

REDUCA – Bezodpadová mapa

kde všude se dá koupit něco bez obalu?

 

 

Černé skládky v ČRČerné skládky v ČR

ekologický projekt, jehož cílem je boj proti nelegálním skládkám odpadu v České Republice. Je určen všem, jimž se nelíbí černé skládky v našich městech, vesnicích, v přírodě a především s tím chtějí něco udělat. Uživatel chytrého telefonu dokáže skládku nahlásit jednoduše a rychle díky mobilním aplikacím, případně můžete skládku nahlásit pomocí interaktivního webového formuláře. Úkolem projektu je přispět k řešení problému nelegálních skládek v České Republice zpřístupněním moderní, efektivní a široce rozšířené platformy pro jejich monitoring. Nově máte možnost hlásit i přeplněné kontejnery a upozornit tak obec na to, aby je vyvezla.

TrashOutTrashOut

environmentální projekt, kterého cílem je lokalizovat nelegální (černé) skládky po celém světě. Vyvíjíme řešení na to, jak efektivně postupovat proti nelegálním skládkám. Naším cílem je pomoci obyčejným lidem, aby měli vliv na jejich prostředí a dokázali se lehce zapojit. Tento projekt také pomůže samosprávám a lokálním instituciím změnit situaci ve světě.

Natura 2000Natura 2000

soustava chráněných území, které vytvářejí na svém území podle jednotných principů všechny státy Evropské unie. Cílem této soustavy je zabezpečit ochranu těch druhů živočichů, rostlin a typů přírodních stanovišť, které jsou z evropského pohledu nejcennější, nejvíce ohrožené, vzácné či omezené svým výskytem jen na určitou oblast (endemické).

Studánky ČRStudánky ČR

veřejný celostátní registr volně přístupných studánek a pramenů v přírodě, jako základ dlouhodobého sledování stavu vody v České republice. Víme, že již dříve vznikaly lokální seznamy studánek, ale mnohé jsou již zapomenuty (v Praze,…) či nejsou běžně přístupné (na brněnsku, na Vysočině, v okolí České Třebové,…).

Kontaminace míst ČRKontaminace míst ČR

Plošná inventarizace kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst, kategorizace priorit na území České republiky. Cílem je zajištění efektivního a jednotného postupu identifikace, evidence a hodnocení kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst. Základem jednotné datové platformy je stávající databáze SEKM. Obsahuje unikátní historickou fotografickou mapu ČR.

 

Ochrana přírody ČROchrana přírody ČR

Aplikovaná ochrana přírody – Informační portál ochrany přírody

Divoké šelmy v ČRDivoké šelmy v Beskydech

o velkých šelmách na česko-slovenském pomezí. více info

EkomapaEkomapa

Vaše ekologická navigace od ekologického institutu Veronica

Open Green MapOpen Green Map

Pro všechny lidi, kteří se chtějí podílet na vytváření zdravého, udržitelného a spravedlivého světa, Green Map System nabízí přímou cestu k významným ekologickým, kulturním a občanským zdrojům v blízkosti domova prostřednictvím našich místních publikovaných a interaktivních map, našich globálně uznávaných ikon a mapových nástrojů, a komunikační síť spojující Mapmakery ve více než 55 zemích.

Den ZeměDen Země

databáze a rozcestník akcí každoročně pořádaných v České republice kolem dne 22. dubna při příležitosti Dne Země. Mapa akcí na Slovensku

Eko-MapaEko-Mapa

Najděte na Slovensku možnosti a služby, které vám umožní žít více v souladu s přírodou!

EnviroPortálEnviroPortál

Atlas Země České Republiky. 2. VÝVOJ osídlení a mapové ZOBRAZENÍ 3. POLOHA 4. Prvotní krajinné STRUKTURA 5. druhotných STRUKTURA ZEMĚ 6. OBYVATELSTVO A JEHO AKTIVITY V ZEMI 7. přírodního-sídel REGIONY 8. OBLASTI OCHRANY A PŘÍRODNÍ ZDROJE 9. stresových JEVY V ZEMI 10. ZEMĚ JAK ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ČLOVĚKA

Krkonošský národní parkKrkonošský národní park

Turistika, Ochrana přírody, živá příroda, správa lesa, území ,voda…

EkolampEkolamp

Kolektivní systém pro zpětný odběr osvětlovacích zařízení. Například zářivky, úsporky, žárovky a podobně

Alej rokuAlej roku

anketu o nejkrásnější stromořadí pořádá ARNIKA.

Firmy šetrné ke dřevuFirmy šetrné ke dřevu

Základní ideou nevládní neziskové organizace Forest Stewardship Council (FSC) je podporovat ekologicky šetrné, sociálně prospěšné a ekonomicky životaschopné obhospodařování lesů, a tím napomoci chránit ohrožené a devastované světové lesy. FSC vytvořilo prestižní mezinárodní systém certifikace lesů a podniků, které dřevo z certifikovaných lesů zpracovávají ve výrobky. Logo FSC na výrobku znamená záruku, že svým nákupem podporujete lesní hospodaření šetrné k přírodě a místním lidem.

Třiď BrnoTřiď Brno

Šetřete čas a buďte EKO. Vyhazujte PET lahve na správných místech.

Environmental Justice AtlasEnviron mental Justice Atlas

praktická a intuitivní online platforma, která umožňuje vyhledávání a filtrování přes 100 polí, stejně jako procházení podle komodit, společnosti a typu konfliktu.

Opavská ekomapaOpavská ekomapa

Vaše ekologická navigace

Protected planetProtected planet

on-line rozhraní pro Světovou databázi chráněných území (WDPA), společný projekt IUCN a UNEP a nejkomplexnější celosvětovou databázi o suchozemských a mořských chráněných oblastech. ProtectedPlanet.net vám umožní objevit chráněné oblasti světa pomocí průzkumu map a intuitivního vyhledávání, krmení informací z WDPA, fotografií z Panoramio a textových popisů z Wikipedie.

Ukliďme ČeskoUkliďme Česko

mapa úklidů po celé Ceské republice

Better MapBetter Map

interaktivní mapa dokumentující zeměpisné umístění, práci a související projekty nevládních organizací po celém světě. Na této webové stránce jsou uvedeny podrobné zprávy o tom, kde fungují nevládní organizace a které umožňují koordinaci během krizových situací. Služba využívá platformu Ushahidi, takže data z mapy jsou přístupná a analyzována, aby pomohla porozumění.

Ptačí zpěvPtačí zpěv

světová mapa ptačího zpěvu