Periodika

ARNICA

vědecký časopis zaměřený na výzkum primárního, sekundárního, terciárního i celoživotního vzdělávání v přírodních vědách. Cílem časopisu je rozvíjet odbornou diskusi v didaktice přírodních věd a podporovat přenos vědeckých výsledků do pedagogické praxe. Tematicky je časopis orientován především na didaktiky přírodovědných předmětů – matematiky, fyziky, biologie, chemie, geografie, geologie a přírodovědně orientovaných průřezových témat, například environmentální výchovy.
Arnica publikuje jen původní vědecké práce, které dosud nebyly předloženy nebo publikovány jinde. Akceptovány jsou texty psané česky, slovensky a anglicky, ve výjimečných případech (např. u prací zaměřených na výzkum příslušného jazyka) i v jiném jazyce. Časopis vychází dvakrát ročně.

ARNIKA

Přírodou a historií Karlovarského kraje. Časopis vznikl v roce 1975 „v dílně“ Správy CHKO Slavkovský les a pravděpodobně tak jde o nejstarší periodikum vydávané správou chráněné krajinné oblasti. Prvních dvě vydání časopisu nesla název Zpravodaj, název Arnika vznikl v roce 1976.

ARNIKUM

Zpravodaj české neziskového spolku Arnika.org je zdarma ke stažení v PDF.

Ptačí svět

časopis České společnosti ornitologické. Krásné fotky ptáků, ale i zajímavé informace o jejich ochraně.

Urgentní MedicínaUrgentní Medicína

časopis pro neodkladnou lékařskou péči, je odborné periodikum pro lékaře a ostatní zdravotníky v oboru urgentní medicíny a příbuzných klinických oborů. V časopise jsou publikovány původní příspěvky ze všech oblastí neodkladné péče: organizace, medicína katastrof, vzdělávání, klinická témata všech oborů, psychologie, etika, právní aspekty poskytování neodkladné péče. Přijímáme přehledové statě, původní studie i kazuistiky. Časopis má též informační rubriku a prostor pro diskuze a polemické názory. Od roku 2011 je součástí časopisu Zpravodaj České resuscitační rady.

EkotonEkoton

bulletin EVVO Královéhradeckého kraje, časopisy zájmových sdružení a spolků

BedrníkBedrník

Časopis pro ekogramotnost Bedrník vydává SSEV Pavučina ve spolupráci se Střediskem ekologické výchovy a etiky Rýchory – SEVER. První číslo vyšlo v listopadu 2002.

ŽivaŽiva

Nejstarší český přírodovědecký časopis pro biologickou práci. časopis pro popularizaci biologie, rozhled v oboru veškeré přírody.

Energie 21Energie 21

Obnovitelné zdroje jsou energetickou základnou venkova.

VesmírVesmír

140 let vydávaný časopis o posledních poznatcích vědy.

EnvigogikaEnvigogika

odborné recenzované periodikum vydávané Centrem pro otázky životního prostředí UK. Jejím cílem je zkvalitnit odborný dialog v oblasti environmentálního vzdělávání a přinášet originální vědecké texty. Časopis Envigogika je zařazen na seznam recenzovaných periodik RVVI.

Fórum Ochrany přírody

svobodný myšlenkový prostor založený na aktivním přístupu, vzájemné toleranci a schopnosti účastníků shodnout se na konsensuálních výstupech.

Periodika MŽPPeriodika MŽP

Planeta, Věstník MŽP, Zpravodaj EIA a Zpravodaj MŽP. Všechna čísla jsou zde volně ke stažení ve formátu PDF. vydává Ministerstvo životního prostředí České republiky

Klíčová dírkaKlíčová dírka

časopis česko-slovenské permakultury : praktická řešení pro udržitelný život časopisy zájmových sdružení a spolků. Na webu jsou čísla ke stažení zdarma v PDF i placená čísla.

BarakaBaraka

K dispozici v PDF ke stažení.  je „časopis pro nový věk“, který připravoval Vlastimil Marek a který vycházel, nejprve jako čtvrtletník, pak nepravidelně, jako pokračovatel časopisu MANA (vyšlo pět čísel) od roku 1996. Po nultém vyšlo celkem dvanáct čísel, poslední na konci roku 2002.

Ochrana přírodyOchrana přírody

vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

Les & letokruhyLes & letokruhy

pre lesníkov, majitelov a priatelov lesa.  Časopis začal vycházet v prosinci 1945, původně pod názvem Poľana, od roku 1954 pod názvem LES. Je to nejstarší odborný lesnický časopis na Slovensku. Více než sedm desetiletí přináší na svých stránkách informace, určené lesníkům, úředníkům státní správy, odborníkům lesnické vědy a výzkumu, studentům i pedagogům lesnických škol. Od ledna 2016 časopis LES & letokruhy vychází měsíčně. Svůj záběr rozšiřuje o vlastníků lesů a firmy působící na lesnickém trhu.

Pravý domácí časopisPravý domácí časopis

Příroda, farmářské trhy, ekologie, rodina, fair trade, řemesla a vyrábění, bydlení, vaření, biopotraviny, zahrada, charita, alternativní léčba atd..

Sedmá generaceSedmá generace

Společensko – ekologický časopis vydává Hnutí Duha.

Název časopisu, který do roku 1997 vycházel jako Poslední generace, je symbolický. Inspirováni Velkým zákonem Irokézů jsme přesvědčeni o tom, že chceme-li jako lidstvo žít na této planetě ve spokojenosti a míru, musí naše jednání zohledňovat také potřeby našich potomků. A to i těch, kteří přijdou sedm generací po nás.

Magazín Hnutí DUHAMagazín Hnutí DUHA

3x ročně zdarma plnobarevný magazín s informacemi o činnosti Hnutí Duha, rozhovory, tipy na výlet nebo radami pro zelenější domácnost.

Lesu ZdarLesu Zdar

časopis o lese, vydává státní podnik Lesy České republiky. Je možné stáhnout v PDF.

TřípólTřípól

časopis pro studenty popularizující vědu a techniku o energetice a elektřině vydává ČEZ. K dispozici je archiv PDF

Obrana a strategieObrana a strategie

Recenzovaný časopis (založen v roce 2001), je vydáván Univerzitou obrany, státní vojenskou vysokou školou s mnohaletou tradicí vědeckého bádání na poli obrany a bezpečnosti, a ve spolupráci s partnery z civilních univerzit a dalších renomovaných odborných pracovišť z České republiky i ze zahraničí.

Věda pro ochranu obyvatelstvaVěda pro ochranu obyvatelstva

Recenzované neimpaktované periodikum The Science for Population Protection je zaměřeno na prezentaci původních vědeckých poznatků, zaměřených na vědu o bezpečnostní problematice, které přispějí k rozvoji poznatků o udržování rovnováhy mezi bezpečím a nebezpečím zejména v oblasti bezpečnostní politiky, politologie, veřejné správy, požární ochrany, civilní ochrany, ochrany obyvatelstva, ochrany informačních systémů, bezpečnostní techniky a bezpečnostních technologií z pohledu sociálních, informačních, lékařských, vojenských, technických, přírodních, právních, historických i jiných věd. Časopis je vydáván především v elektronické a v omezeném počtu také v listinné podobě s periodicitou čtyři čísla za rok. Obsah časopisu tvoří zejména vědecké články, dále pak odborné články, informace a ostatní příspěvky. vychází čtyřikrát ročně

Sociální práceSociální práce

odborný recenzovaný časopis pro teorii, praxi a vzdělávání v sociální práci. Vznikl v roce 1998, kdy jej začalo vydávat Národní centrum pro rodinu

VOZKAVOZKA

o všem, co se týká nás – těžce tělesně handicapovaných: Informace z celé ČR Zpravodajství Služby organizací zdravotně handicapovaných, neziskových, státní správy a samosprávy Příležitosti k aktivnímu životu – kulturní, sportovní, společenské, vzdělávací Sociální služby Tipy na výlet, pobyty a bezbariérovou dovolenou, motorismus Bezbariérové úpravy bytů, drobné nápady čtenářů Poradenské rubriky, zajímavosti Zdravotnictví, kompenzační pomůcky Zajímaví lidé a organizace, rozhovory Rady do života, mezilidské vztahy Psaný a kreslený humor Články čtenářů, líčících své zážitky z akcí a starosti i radosti ze života s handicapem Bohatý fotografický a obrázkový doprovod

Naše přírodaNaše příroda

Příroda, životní prostředí a jeho ochrana

dTestdTest

komplexní servis pro spotřebitele objektivně, nezávisle, bez reklam

Geografický časopisGeografický časopis

Vydává Slovenská akademie věd

CestovateľCestovateľ

reportáže z najobľúbenejších turistických stredísk, cestopisy a články z málo známych krajín a oblastí, prezentácie regiónov Slovenska s ich atrakciami, autentické a súčasné fotografie, dovolenkové súťaže, rady pre zdravie, tipy pre krásu, rozhovory so zaujímavými osobnosťami, tipy na výlety a túry, presné a aktuálne informácie pre pracovníkov v cestovnom ruchu

GEO MagazínGEO Magazín

Cesta a Expedície, Ľudia a Kultúra, Príroda, Zelená planéta, Veda

GEO InformationGEO Information

vedecký časopis, ktorý prináša najnovšie odborné poznatky z oblasti geografických vied a regionálneho rozvoja. Časopis vydáva Katedra geografie a regionálneho rozvoja FPV UKF v Nitre ako periodikum, ktoré vychádza 1-krát ročne v slovenskom, českom a perspektívne aj v anglickom jazyku.

National GeographicNational Geographic

Exkluzivní měsíčník National Geographic přináší strhující pohled do přírodních, technických, kulturních a etnických tajů tohoto světa. Jeho reportáže jsou doprovázeny fotografiemi výjimečné kvality.

FontFont

první grafický časopis

ŽivelŽivel

technooptimistický časopis o tom, jak si užít moderní civilizace a neztratit při tom víru v sebe a v naši budoucnost

TvarTvar

literární obtýdeník

GongGong

časopis pro sluchově postižené. Bohužel už přestal vycházet v tištěné formě.

CinepurCinepur

časopis pro moderní cinefily

HIS VoiceHIS Voice

dvouměsíčník pro současnou hudbu bez žánrové segregace. Už od roku 2001 se HIS Voice specializuje na všechny hudební oblasti, které stojí mimo hlavní proud. Tedy ty hudební žánry, ve kterých hlavní roli hraje potřeba uměleckého vyjádření a nikoli komerční úspěch. Do záběru časopisu tak patří např. soudobá kompozice, alternativa, post-jazz, elektronika, world music, improvizace, industrial či noise. HIS Voice je u nás jediným periodikem výhradně specializovaným na tuto oblast hudby. Filozofie HIS Voice vychází z přesvědčení, že nekomerční hudbu není třeba uzavírat do jednotlivých škatulek, ale je dobré o ní informovat jako o celku.

PLAVPLAV

měsíčník pro světovou literaturu

IluminaceIluminace

jediný domácí recenzovaný časopis pro vědeckou reflexi kinematografie, již nahlíží z hledisek teoretických, historických i estetických. Klade důraz na původní výzkum a interdisciplinární přístupy a v posledních letech se ve vyšší míře orientuje na mezinárodní autorskou i čtenářskou obec. Monotematický blok textů v každém čísle doplňují studie mimo hlavní téma, rozhovory, recenze odborné literatury, edice archivních materiálů, prezentace sbírek NFA a probíhajících výzkumných projektů.

Literární novinyLiterární noviny

a příloha BIBLIO. Tradiční titul s vysokou společenskou hodnotou

Automa, Elektro, SvětloAutoma, Elektro, Světlo

Automa je odborný časopis pro automatizační techniku, měřicí a regulační techniku, komunikační techniku a průmyslovou informační techniku. Elektro je odborný časopis zaměřený především na silnoproudou elektrotechniku v praxi. Je však také časopisem s historií a přímo navazuje na tradice svých slavných předchůdců – Elektrotechnického obzoru a Elektrotechnika. Časopis Světlo je odborný recenzovaný časopis (tzv. neimpaktovaný), určený mimo jiné k publikování výsledků vývoje a výzkumu v oboru.

TrilobitTrilobit

Zaměření recenzovaného časopisu: Teorie, Regulace, Informatika, Logika, Obvody, Bezpečnost, Inteligence, Technika.

Lidé městaLidé města

recenzovaný odborný časopis věnovaný antropologickým vědám s důrazem na problematiku města a příbuzným společenskovědním a humanitním disciplínám. Jedná se o jediný antropologický časopis vydávaný v České republice. Vychází třikrát ročně, z toho dvakrát v českém jazyce (v květnu a v prosinci) a jednou v anglickém jazyce (v září).

Mediální studiaMediální studia

recenzovaný odborný časopis zaměřený na publikování autorských teoretických a empirických statí v oboru mediálních studií a žurnalistiky.

REXTERREXTER

Recenzovaný odborný on-line časopis uveřejňuje odborné texty zaměřené na oblast radikalismu, extremismu a terorismu, a přispívá tak k rozvoji sociálněvědního (zvláště pak politologického) výzkumu, který se týká vztahu různých forem demokracie a jejich kritiků anebo nepřátel.

ŠumavaŠumava

články s odbornou tematikou předkládanou ovšem vesměs populární a pro běžného čtenáře stravitelnou formou, tak také články zachycující atmosféru šumavského života, textová část je doplněna o vynikající snímky Šumavy našich předních fotografů profesionálů i amatérů.

Silva GabretaSilva Gabreta

mezinárodní sborník, kde jsou publikované recenzované vědecké práce a krátké informační zprávy se vztahem k regionu Šumavy. Širokooborové pojetí umožnuje publikování prací z oblasti přírodní historie a celého spektra přírodovědně orientovaných vědeckých discilín jako jsou geologie, pedologie, klimatologie, botanika, zoologie, lesnictví, ekologie, socioekonomie, aj.

WikimediumWikimedium

časopis o Wikipedii a wikipedistech, projektech Wikimedia a o sdružení Wikimedia Česká republika a jeho činnosti. Časopis vzniká péčí členů sdružení a jejich spolupracovníků, je vydávaný dvakrát až čtyřikrát do roka a distribuovaný zdarma ve formě PDF souboru elektronickou poštou.

BioinstitutBioinstitut

publikace o pěstováním a chovu v ekologickém zemědělství a bio kvalitě

Moderní včelařModerní včelař

odborný časopis pro včelaře, jehož články jsou podrobovány odborné korektuře. Jde o jediný volně prodejný včelařský časopis vydávaný v ČR. Časopis je tak určen nejen pro členy PSNV-CZ, ale i další chovatele včel v České republice a na Slovensku, kteří mají zájem o jednoduché a moderní způsoby včelaření.

Kruh životaKruh života

stránky pre otvorenů myseľ

Bio&LifeBio&Life

kvalitné informácie pre zdravý životný štýl

ZáchranářZáchranář

čtvrtletník pro báňské záchranáře a vedoucí techniky důlních závodů.

Vital PlusVital Plus

časopis pro seniory

Bulletin České komory architektůBulletin České komory architektů

í informace nutné pro výkon profese architekta a informace o činnosti ČKA.

BIOMBIOM

české sdružení pro biomasu, časopis včetně prhlížení online

Hospodářská komora hl. m. PrahyHospodářská komora hl. m. Prahy

posláním HKP je nejen na území hlavního města Prahy, ale i v celé ČR podporovat malé a střední podnikatele, hájit jejich zájmy a zajistit jim veškeré formy pomoci. Své služby Komora poskytuje jak svým členům, tak i ostatním podnikatelům v celé ČR.

Tempus MedicorumTempus Medicorum

Časopis České Lékařské komory, ke stažení v PDF

ŽenšenŽenšen

Časopis Komory Tradiční Čínské Medicíny

Nový ProstorNový Prostor

Občanské sdružení Nový Prostor dává možnost pracovat všem, kteří pracovat chtějí a mohou, ale jinde příležitost nenašli. Pomáháme preventivně osobám, které se mohou dostat do tíživé životní situace. Realizujeme sociálně prospěšné projekty.

Svět potravinSvět potravin

časopis Potravinářské komory České republiky

MyslivostMyslivost

oborový časopis pro lesníky a myslivce

ŽurnálŽurnál

ucelený přehled kulturních i společenských akcí, programy kin, divadel, galerii, klubů a vůbec všech míst, která stojí za to navštívit. ŽURNÁL je užitečný pomocník pro všechny, kteří právě nevědí co s načatým večerem.

Časopis A2Časopis A2

nezávislý kritický kulturní čtrnáctideník, který reflektuje kulturu v co nejširším pojetí, tedy včetně společenského dění a politiky.

BiografBiograf

malý a neškodný česko-slovenský sociologický časopis. Publikuje empirické, metodologické i teoretické příspěvky věnované kvalitativnímu výzkumu – biografickému přístupu, grounded theory, etnometodologii, analýze diskurzu a konverzační analýze, hermeneutice, reflexivní sociologii, interakcionismu… zkrátka takovému sociálnímu výzkumu, kterému vévodí slova, nikoli čísla a tabulky. Oborově je sice časopis nejblíže sociologii, ale přesahuje i do jiných disciplín – lingvistiky, antropologie, psychologie, pedagogiky nebo historie.

ČtenářČtenář

Měsíčník pro knihovny s více než šedesátiletou tradicí vydává Středočeská vědecká knihovna v Kladně

ČS časopis pro fyzikuČS časopis pro fyziku

český a slovenský vědecko-populární fyzikální časopis s dlouhou tradicí

Komfort MagKomfort Mag

nekomerční, své -i- vzájemně pomocný projekt. A považujeme to za důležitý fakt, protože tím pádem nejsme podřízeni nějakému rozmarnému vydavateli nebo inzerentovi. Záměrem Komfortu je programově převrátit zažitou nudně literární a obrozeneckou představu sborníku nebo časopisu, proto se ze 70% věnujeme obrazu, ilustraci nebo fotografii. Slovem to nejde popsat.

MeduňkaMeduňka

Rodinný časopis o alternativních cestách ke zdraví, připravovaný Mgr. Ilonou Manolevskou a předními léčiteli a odborníky v bylinkách, astromedicíně, zdravé výživě, psychoterapii, bioenergii, reflexní terapii a dalších netradičních metodách léčení. Zdravotní poradny pro čtenáře. V každém čísle harmonizující obrázek. I obálka časopisu léčí.

Moje ZeměMoje Země

jedinečný a na tuzemském trhu zcela unikátní titul o České republice. Na 100 stranách přináší pestré a živé materiály mapující naši současnost i historii, netradiční reportáže, aktuální a podrobné průvodce regiony, tipy na výlety, setkání s výjimečnými osobnostmi, mapy… To vše doprovázené špičkovými fotografiemi a vytištěné na kvalitním křídovém papíře. … i doma je co objevovat

Svět neziskovekSvět neziskovek

Zpravodaj pro neziskové organizace vydávají Neziskovky.cz, o. p. s. a Asociace veřejně prospěšných organizací ČR (AVPO ČR)

RegenaRegena

Renomovaný časopis pro zdraví a alternativní léčení. Zdravá výživa, léčivé byliny, psychologie, ezoterika.

Zahrada - park - krajinaZahrada – park – krajina

prakticky jediný odborný časopis zaměřený na zahradní a krajinářskou tvorbu v České republice. Jeho vydavatelem je již od roku 1991 Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, občanské sdružení. Časopis je určen všem, kteří se účastní procesu plánování, projektování, realizace, správy, péče a ochrany krajinných struktur i prostředí sídel a úprav veřejných prostranství (nejen) s podílem zeleně.

NikaNika

Časopis o přírodě a ochraně životního prostředí je tradičním, odborným periodikem zaměřeným na oblast ochrany přírody a krajiny. Věnuje se ekologické osvětě již více než 30 let. Zaměřuje se na zvyšování povědomí veřejnosti o otázkách životního prostředí v souvislosti se začleněním naší republiky do Evropské unie

OKO ČasopisOKO Časopis

vydávaný od roku 1992 na Fakulte elektrotechniky a informatiky, neskôr aj na Fakulte informatiky a informačných technológií v Bratislave.

E-psychologieE-psychologie

recenzovaný odborný časopis, určený pro publikace původních článků z oblasti psychologického výzkumu, teorie a praxe. Nabízí též prostor pro příspěvky přinášející poznatky z příbuzných oborů.

Sociální studiaSociální studia

recenzovaný odborný časopis, jehož cílem je zpřístupňovat nové pohledy a aktuální témata na poli sociálněvědného výzkumu a humanitních studií. Jednotlivá čísla jsou monotematicky zaměřena, dáváme však prostor i kvalitním příspěvkům, jež se přímo nevztahují se k tématu aktuálního čísla. Sociální studia vycházejí jako samostatné periodikum od roku 2004, od roku 2007 v periodicitě 4x ročně.

Magazín GreenpeaceMagazín Greenpeace

Greenpeace je nezávislá mezinárodní ekologická organizace působící ve více než 40 zemích světa již 40 let. Naším cílem je chránit životní prostředí a nenásilnými prostředky upozorňovat na jeho poškozování. Přinášíme svědectví o globálních ekologických problémech, požadujeme nápravu po zodpovědných institucích a nabízíme řešení, která jsou klíčová pro naše zdraví a bezpečnou budoucnost nejen nás, ale i dalších generací.

NATURA PlusNATURA Plus

časopis o přírodě, vědě a civilizaci. Šéfredaktor: Jiří Svršek. Odborná redakce: Ilona Gonová ml.

blokblok

Magazí­n pro design, fashion a styl Blok je první­m českým časopisem současné vizuální­ generace. V originální­m fotografickém a grafickém pojetí­ přináší­ nejzásadnější­ novinky a trendy v designu, médií, architektuře a stylu z celého světa, původní­ rozhovory s výraznými osobnostmi i reportáže, které si jinde nepřečtete.

Zpravodaj ekologických nevládních organizacíZpravodaj ekologických nevládních organizací

měsíční elektronické periodikum shrnující události v platformě ekologických organizací, v české a evropské ekologické legislativě a upozorňující na důležité akce a publikace související s životním prostředím.

Mapa prevence plýtvání potravinamiMapa prevence plýtvání potravinami

měsíční newsletter v PDF organizace Glopolis

Globalizace a rozvojová politikaGlobalizace a rozvojová politika

newsletter od Glopolis vydáván v PDF do roku 2012

Časopis VeronicaČasopis Veronica

environmentálně-kulturní časopis již čtvrtstoletí vydává základní organizace Českého svazu ochránců přírody Veronica, která před 20 lety zakládala ekologické poradenství v ČR, před 5 lety zbudovala první veřejnou pasivní budovu a v Hostětíně pod Bílými Karpaty předvádí modelové projekty udržitelného života v měřítku malé obce a jejích obyvatel. V časopise Veronica každý sudý měsíc přinášíme:
  • články odborníků, které Vám přinesou hlubší vhled do ekologických problémů
  • příklady dobré praxe občanských sdružení s projekty pro lidi a přírodu, které Vás povzbudí
  • rady a návody Ekologické poradny Veronica, které můžete sami uskutečnit
  • seriál výletů po přírodních parcích ČR, kam se můžete vydat za poznání
  • galerie, krajiny srdce, básně a kresby, které Vás potěší
  • zajímavosti z přírody a krajiny, o nichž jste dosud nevěděli

Krízový ManažmentKrízový Manažment

od roku 2002 pôvodné vedecké a odborné články zamerané na krízový manažment, bezpečnostný manažment, záchranné služby, krízové plánovanie, obranné plánovanie, civilné núdzové plánovanie, analýzu a hodnotenie rizík a ďalšie oblasti späté so všeobecnou a špecifickou bezpečnosťou.

iFORUMiFORUM

časopis Univerzity Karlovy

DobrotyDobroty

magazín o všem dobrém – dobrém pro chuťové buňky, dobrém pro zdraví, dobrém pro přírodu. Vychází čtvrtletně, je zdarma a najdete jej v prodejnách zdravé výživy po celé ČR.

EXTRA ligové novinyEXTRA ligové noviny

časopis Ligy lidských práv, neziskové organizace, která hájí práva a svobody všech lidí. Pomáháme lidem, aby znali svá práva a aktivně je prosazovali. Prosazujeme systémové změny, které zlepšují kvalitu života v České republice.

PřítomnostPřítomnost

nezávislý a neziskový časopis, založeno 1924. Zakládající šéfredaktor – vydavatel: Ferdinand Peroutka – Jaroslav Stránský.

Vojenské rozhledyVojenské rozhledy

Časopis VR představuje platformu pro prezentaci a předávání nejnovějších odborných poznatků a názorů v oblasti vojenství. Svým zaměřením pokrývá oblast bezpečnostní a obranné politiky, vojenské strategie, obranného plánování, strategického řízení a operačního umění. Na svých stránkách rovněž zveřejňuje články týkající se vzdělávání, výcviku, taktiky, výzbroje, vojenské logistiky a dalších souvisejících témat.

Journal of Peace ResearchJournal of Peace Research

interdisciplinární a mezinárodní vzájemné hodnocení dvouměsíčního časopisu vědecké práce v mírovém výzkumu. Journal of Peace Research usiluje o globální zaměření na konflikty a míru. Časopis podporuje širokou koncepci míru, ale zaměřuje se na příčiny násilí a řešení konfliktů. Tento časopis je členem Výboru pro etiku publikací (COPE).

Public Library of SciencePublic Library of Science

nezisková vydavatelská a advokační organizace založená za účelem urychlení pokroku ve vědě a lékařství tím, že vede transformaci ve výzkumné komunikaci.

Mezinárodní vztahyMezinárodní vztahy

recenzovaný vědecký časopis pro odbornou veřejnost, který publikuje původní výsledky výzkumu v oboru mezinárodní vztahy, ale i v evropských studiích, mezinárodní bezpečnosti, analýze zahraniční politiky, rozvojových studiích a dalších příbuzných oblastech

ProsperitaProsperita

měsíční periodikum o podnikání a vzájemné komunikaci mezi firmami a jejich velký- mi skupinami, mezi profesními uskupeními a navzá- jem v prostředí českého trhu.

Environment for EuropeansEnvironment for Europeans

základní informace o tom, co EU dělá při ochraně životního prostředí – ovzduší, vody, přírody, biologické rozmanitosti a podobně.

RozvojovkaRozvojovka

Časopis a Informační materiály o rozvojových zemích a globálních problémech

SHIFTSHIFT

nezávislý neziskový časopis vytvořený mezinárodní sítí dobrovolníků, pro tvůrce změn všech pruhů z celého světa

RESCUE reportRESCUE report

časopis pro záchranáře, hasiče, policisty a krizové manažery.

Lesnický průvodce

odborné příručky, které předkládají metodické postupy zaměřené na aktuální problematiku lesnické praxe. Tyto publikace napomáhají uplatňovat nové poznatky, získané v rámci aplikovaného výzkumu, v lesnické praxi, tj. u vlastníků a držitelů lesa a subjektů hospodařících v lesích a současně i u orgánů státní správy a v neziskové sféře. Před vydáním každé metodiky je realizován proces certifikace, čímž je potvrzena odborná úroveň
a využitelnost předkládaných poznatků pro praxi lesního hospodářství.