Energetika

Obnovitelné zdrojeObnovitelné zdroje

ekologicky šetrné technologie ve stavebnictví, obnovitelné zdroje energie, nízkoenergetické, pasivní a nulové domy a příklady dobré praxe na ochranu krajiny a přírody, které jsou v pohraničí realizovány nebo by bylo vhodné je realizovat pro zachování a zlepšení životního prostředí pro další generace.

Bioplynové staniceBioplynové stanice

BPS komunální, BPS průmyslové, BPS zemědělské, Skládkový bioplyn, ČOV

Větrné elektrárny v ČRVětrné elektrárny v ČR

aktuálně instalované větrné elektrárny na území České republiky

Obnovitelné zdroje energieObnovitelné zdroje energie

stav obnovitelných zdrojů v ČR, praktické zkušenosti o reálném chování systémů pro využití obnovitelných zdrojů energie. Je zde řešen monitoring systémů využívajících OZE se vzdáleným přenosem naměřených hodnot. Projekt má vzdělávací a popularizační charakter, tzn. že může sloužit potřebám široké veřejnosti za účelem její osvěty, informovanosti a bližšího poznání obnovitelných zdrojů energie.

Solární elektrány v ČRSolární elektrány v ČR

Seznam a mapa FVE v ČR s možností vyhledávání. Nalezené solární elektrárny jsou vykresleny na mapě a pod ní jsou vypsány v tabulce s možností zobrazení jejich detailních parametrů.

Obnovitelné zdroje energie SKObnovitelné zdroje energie SK

Od Solarweb.sk Červené značky vyjadrujú pripomienku alebo návrh na doplňujúce údaje k zdroju OZE v danom mieste. Farbu značky na zelenú zmenia riešitelia Mapy OZE. Modrá značka s bodkou označuje odhadované miesto zdroja – záber z väčšej diaľky

Výrobci elektřiny v ČRVýrobci elektřiny v ČR

Mapa výrobních zdrojů a elektáren: Jaderné, Uhelné, Větrné, Sluneční, Biomasa, Teplárny, Kogenerační jednotky, Vodní, Ve výstavbě, Bioplyn.

Jaderné elektrárny světaJaderné elektrárny světa

na světě je dostatek jaderných elektráren, které by mohly způsobit problémy stejné, nebo i vážnější než je problém jaderné elektrárny Fukušima. Přemýšlejte o tom.

Podmořské kabelyPodmořské kabely

světová mapa podmořských datových kabelů

Submarine cable MapSubmarine cable Map

mapa podmořských kabelů