Globální reporty

IPCCIPCC

Dopady změny klimatu, přizpůsobení a zranitelnost

IDMCIDMC

Globální přehledy Centra pro monitorování vnitřního vysídlení

National Climate AssessmentNational Climate Assessment

nejobsáhlejší aktuální analýzy zjištěných a předpokládaných následků globální změny klimatu v USA.

 

Global Environment OutlookGlobal Environment Outlook

konzultativní a participativní proces, který vytváří kapacitu pro provádění integrovaných environmentálních hodnocení pro hlášení stavu, trendů a výhledů na životní prostředí. GEO je také řada produktů, které informují o rozhodování o životním prostředí a jeho cílem je usnadnit interakci mezi vědou a politikou.

 

Globální ekonomický výhledGlobální ekonomický výhled

Cílem tohoto dokumentu je koncentrovat informace aktuálních predikcí a výhledů mezinárodních institucí, vybraných centrálních bank a agentury Consensus Economics pro hlavní světová ekonomická teritoria (tj. eurozóna, USA, Čína) a německou ekonomiku, jakožto nejvýznamnějšího obchodního partnera České republiky. Globální ekonomický výhled je doplněn vybranou analýzou zacílenou na aktuální téma ze světové ekonomiky.

 

Operační program Životní prostředíOperační program Životní prostředí

Cílem operačního programu je ochrana a zlepšování kvality životního prostředí v České republice.

 

OECD CzechOECD Czech

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) má podporovat politiky, které zlepší hospodářský a sociální blahobyt lidí po celém světě.

 

Indikátory světového rozvojeIndikátory světového rozvoje

Cílem zprávy o lidském rozvoji je stimulovat globální, regionální a národní politické diskuse o otázkách, které jsou důležité pro rozvoj lidských zdrojů. Chcete-li být relevantní, údaje ve zprávě vyžadují nejvyšší standardy kvality dat, konzistence, transparentnosti a odpovědnosti.

 

GAPMINDERGAPMINDER

neziskové podnikání – moderní „muzeum“ na internetu – podpora udržitelného globálního rozvoje a dosažení rozvojových cílů tisíciletí OSN.

 

WorldometersWorldometers

jsou provozovány mezinárodním týmem vývojářů, výzkumníků a dobrovolníků, jejichž cílem je zpřístupnit světovou statistiku v široce rozšířeném publiku po celém světě v myšlenkovém a časově relevantním formátu. Nemáme žádnou politickou, vládní ani korporátní příslušnost.

 

Český statistický úřadČeský statistický úřad

konsistentní a důvěryhodný obraz o stavu a vývoji společnosti.

Open Data Research networkOpen Data Research network

spolupracující projekt koordinovaný webovou nadací a Mezinárodním výzkumným střediskem pro výzkum (IDRC)

 

World Values SurveyWorld Values Survey

globální síť sociálních věd se studiem měnících se hodnot a jejich dopadu na společenský a politický život

EurostatEurostat

statistický úřad Evropských společenství se sídlem v Lucembursku založený v roce 1953. Databáze Eurostatu nabízejí široké veřejnosti zdarma řadu významných a zajímavých statistických údajů.
 

DataPlánDataPlán

portál pro strategické řízení a udržitelný rozvoj obcí a regionů. obsahuje weby Zdravá MěstaDobrá PraxeDatabáze Strategie

GARGAR

Globální hodnotící zprávy jsou vypracovány na základě rozsáhlého souboru originálních výzkumů, které UNISDR přispělo širokou škálou nezávislých vědeckých institucí, think tanků, agentur OSN, vlád, nevládních organizací a podniků. Patří sem původní údaje, případové studie, analýzy a výsledky průzkumů – všechny dostupné online.

 

The Millennium ProjectThe Millennium Project

Globální prognostická síť uzlů, informací a softwaru, vybudovat globální kolektivní zpravodajský systém uznaný za svou schopnost zlepšit vyhlídky lidstva. Myšlenka pro lidstvo, ne pro vládu, ani pro problém nebo ideologii, ale pro budování lepší budoucnosti pro nás všechny.

 

WWF annual reportsWWF annual reports

zpráva ukazuje, že poptávka lidstva na planetě je o více než 50 procent vyšší než to, co může příroda udržet, to vše navíc s dramatickým poklesem biodiverzity.

 

CensusCensus

centrum primárních zdrojů pro naše průzkumy a respondenty ze sčítání lidu v USA

International Energy Agency‌International Energy Agency‌

autonomní organizace, která zajišťuje spolehlivou, cenově dostupnou a čistou energii pro 29 členských států i mimo ni. Mezi čtyři hlavní oblasti zájmu společnosti IEA patří energetická bezpečnost, hospodářský rozvoj, environmentální povědomí a angažovanost po celém světě.

 

NUMBEONUMBEO

největší světová databáze uživatelských dat o městech a zemích po celém světě. Poskytuje aktuální a včasné informace o životních podmínkách světa, včetně životních nákladů, ukazatelů bydlení, zdravotní péče, provozu, kriminality a znečištění.

 

Trading EconomicsTrading Economics

přesné informace z 196 zemí včetně historických údajů pro více než 300 000 ekonomických ukazatelů, směnných kurzů, indexů akciových trhů, výnosů státních dluhopisů a cen komodit. Naše údaje jsou založeny na oficiálních zdrojích, nikoli na poskytovatelích dat třetích stran, a naše fakta jsou pravidelně kontrolovány z důvodu nesrovnalostí. Více než 100 milionů zobrazení stránek z více než 200 zemí.
 

Global trends 2040 (USA)

7. vydání zprávy Global Trends National Intelligence Council. Publikováno každé čtyři roky od roku 1997, Global Trends hodnotí klíčové trendy a nejistoty, které utvoří strategické prostředí pro Spojené státy během příštích dvou desetiletí.

Globální trendy jsou navrženy tak, aby poskytovaly analytický rámec pro tvůrce politik na počátku každé administrativy, když vytvářejí národní bezpečnostní strategii a orientují se v nejisté budoucnosti. Cílem není nabídnout konkrétní predikci světa v roce 2040; namísto toho je naším záměrem pomoci tvůrcům politik a občanům zjistit, co může ležet za horizontem, a připravit se na řadu možných budoucností.

Global trends and future scenarios (UK)

Globální strategické trendy produkuje Centrum rozvoje, koncepcí a doktrín (DCDC). Toto je čtvrtá publikace vytvořená DCDC, jako součást programu globálních strategických trendů, a toto vydání popisuje, jak bude období do roku 2040 dobou pokračujícího přechodu charakterizovaného nejistotou, výzvou a příležitostmi. Dokument podrobně uvažuje o tom, jak změna klimatu, globální nerovnost, populační růst, nedostatek zdrojů a měnící se rovnováha globální moci změní strategický kontext a vytvoří trvalé, komplexní globální výzvy.