Solutions Journalism

Přijde novinařina s jinou formou, anebo se pouze vrací ke kořenům? Media po desetiletí budují svá zpravodajská imperia. Novináři jsou jejich důležitou součástí, přestože ne jedinou. S proměnami světa se proměňují také vize, cíle a hodnoty, které formují mediální prostředí. A s nimi také způsoby, jak naplňovat  poslání žurnalistiky.

Do nedávna byla investigativní žurnalistika výsostným a nepochybně i nenahraditelným postem v novinářském oboru. Doufejme, že stále bude. Vedle zpravodajců, sloupkařů a recenzentů kulturních rubrik. Události posledních let nám však představily, že i novinářské řemeslo nutně potřebuje vývoj, aby dokázalo odolat nepříznivým tlakům, mnohdy ohrožujících samou podstatu profese.

Co je Solutions Journalism

Stručně přeloženo, žurnalistika orientovaná na řešení. S tímto termínem se poprvé setkáváme na americké půdě už před rokem 2000 v několika významných  mediích. Osobností, kterou bychom mohli považovat za průkopníka, je profesor David Boardman z Temple University,  který tento typ novinařiny aktivně propaguje a je významným představitelem organizace Solutions Journalism Network.

Pan Boardman ji představil na novinářské prezentaci v Praze, kterou pořádala nadace Open Society Fund a organizace Ashoka Czech Republic. Solutions Journalism prakticky navazuje na práci investigativních novinářů a dále rozšiřuje a prohlubuje svůj společenský dopad. Snaží se psát o pozitivních příkladech, ale nezůstává jen u cíle potěšit čtenáře, jde tu o poskytnutí širšího servisu informací podnětů a fungujících řešení.

Co je podstatou novinařiny zaměřené na řešení?

Stále je to soustředění na vysoký standard novinářské práce, kritický přístup k informacím a celostní záběr zpracovaného tématu. Svým výsledkem zvyšuje aktivní, pozitivní a konstruktivní vztah čtenáře ke společnosti tím, že přímo představuje a pomáhá chápat řešení popisovaných společenských problémů. Podporuje a obhajuje modely, které se už prokázaly jako společensky hodnotné a prospěšné. Podněcuje veřejnou debatu k tématům a soustřeďuje se na jejich podporu.

Kritika této formy žurnalistiky poukazuje na slabá místa, která se logicky nabízejí. Každého napadne riziko politicky vyhraněné zaujatosti, nebo zkreslení zpráv do forem, které mění sdělení a manipulují čtenáře. V tomto smyslu se však solutions journalism nezbavuje odpovědnosti, ani nebojuje se zcela novými hrozbami.

Tytéž hrozby a rizika jsou tu neustále i u všech dalších forem novinářské práce. Je tedy nezbytnou podmínkou zůstat u základních hodnot poctivé novinařiny.  Je to snaha o přesný popis reality, pečlivě zkoncentrované podklady, doložená fakta nebo informační zdroje, minimalizace politicky nebo vlivově zkresleného sdělení.

Dalším horkým tématem je financování medií. Zde lze realitu popsat tím, že media setrvala v paradigmatu čtenosti a sledovanosti. S tímto konceptem se zapekl i přístup finančních zdrojů od inzerentů a předplatitelů. Každý cílí jen na co největší mediální pokrytí, ale diví se, že i s ním byl efekt zasažení relativně malý a neúčinný.

Jenže problém, který si mnozí neradi připouští, je fakt, že čtenost a sledovanost není univerzální zárukou vysoké efektivity reklamy a sdělení. Mnozí inzerenti po svých promrhaných kampaních jen hořce přiznávají, že oslovení milionů čtenářů ještě neznamená automaticky úspěšnou kampaň. Tuto hořkou pilulku vydavatelé moc dobře znají, ale pokud to jde, tak drží jazyk za zuby a hrají s inzerenty hru na Černého Petra.

Odpovědí jak ufinancovat tento typ novinářské práce je skutečná změna paradigmatu původně orientovaného na množství čtenářů a soustředění se na diverzifikované portfolio jiných, než čistě komerčních subjektů. Přestože se to zdá téměř nemožné, tak Boardman navrhuje, že je potřeba hledat zdroje u nezávislých mecenášů, neziskovýxh fondů a soukromých důvěryhodných osob. Zároveň se na internetu nebát vrátit se zpět k placeným mediím. Čtenáři, kteří objeví přidanou hodnotu v obsahu článků, tak za takové medium rádi zaplatí.

Aby to nebylo špatně pochopeno: Jistěže je těžké nové finanční zdroje najít. Je riziko, že místo mecenáše se nabídne pouze investor, který za své peníze bude chtít protislužbu. Z několika pozitivních příkladů, které Boardman uvedl, je zjevné, že i s mecenášstvím soukromých podnikatelů může zůstat medium nezávislým. Je pouze potřeba jasně vyjednat pravidla tohoto vztahu.

Solutions Journalism jako heslo na wikipedii

Ashoka Česká republika – nezisková organizace podporující sociální inovace

Bohumil Kartous: Na problémy už nestačí jen mediálně ukazovat, je třeba hledat jejich řešení

Z přednášky prof. Davida Boardmana

Solutions Journalism Network, která má skvělé zázemí a stovky příkladů:
Zde je dobrý příběh o tom, jak Solution Journalism funguje  v  Seattle Times Výzkumný projekt od společnosti Tow Center.
Projekt Vzdělávací laboratoř Seattle Times: Video projekt spojený s živou událostí Seattle Times. Projekt zaměřený na řešení z časopisu Chattanooga Times Free Press v Tennessee: Projekt řešení od studentů chrámu. Jeden obchodní příběh, ve formě Solutions Journalism A zde druhý příklad

Media se potýkají s mnohými kostlivci ve vlastní skříni, které si už několik let skladují. Problém mají se ztrátou důvěry, zoufale bojují s fenoménem fake news, nebo s odlivem čtenářů, které jim odebírají sociální sítě Těmto tématům se budu věnovat zas příště.