Archiv rubriky: novinařina

Zprávy zvenku

alternativa k českému mediálnímu mainstreamu

Pohled na svět odjinud, než skrz česká media. Příležitost i pro ty, kdo neumí číst internet nebo poslouchat rádio v jiné řeči.

Austrálie:

SBS Česky – SBS was founded on the belief that all Australians, regardless of geography, age, cultural background or language skills should have access to high quality, independent, culturally-relevant Australian media.

Čína

China Radio International – Čínský rozhlaz pro zahraničí je jediná státní rozhlasová stanice v Číně, vysilající do celého světa.

Televize NTD – Televizní stanice New Tang Dynasty vysílá pro více než 100 milionů potenciálních diváků v Číně a ve světě. Byla založena americkými Číňany a její ústředí se nachází v New Yorku. Protože se opírá o hodnoty tradiční čínské kultury, tvoří unikátní most mezi Východem a Západem. Jako jediná alternativa ke komunistické CCTV – dostupná přes satelit – má NTD skvělou reputaci mezi Číňany v pevninské Číně i ve světě. Díky globální síti zpravodajů čerpá důležité informace přímo na místě jejich dění a předává je dál ve více než dvanácti světových jazycích (anglicky, španělsky, rusky, japonsky, hebrejsky, persky, česky atd.).

VOXEurop – zpravodajský portál se sídlem v Paříži, který denně přináší výběr z více než 200 mezinárodních novin a magazínů. Vybrané články jsou překládány do 10 jazyků – angličtiny, francoužtiny, španělštiny, rumunštiny, italštiny, portugalštiny, holandštiny, polštiny a češtiny.

Project Syndicate – the world’s pre-eminent source of original op-ed commentaries. A unique collaboration of distinguished opinion makers from every corner of the globe, Project Syndicate provides incisive perspectives on our changing world by those who are shaping its politics, economics, science, and culture. Exclusive, trenchant, unparalleled in scope and depth: Project Syndicate is truly A World of Ideas. As of October 2010, Project Syndicate membership included 436 leading newspapers in 150 countries. Financial contributions from member papers in advanced countries support the services provided by Project Syndicate free of charge or at reduced rates to members in developing countries. Additional support comes from the Open Society Institute.

i-region.eu – Ostrava, Opole, Katowice, Krakow, Žilina.

AnoPress IT – dodavatel profesionálního monitoringu médií a mediálních analýz.

Evropská Unie

Radiomap.eu – evropská mapa rozhlasových stanic

Evropská komise – co je tento web

Council of Europe – Human Rights… Democracy… Rule of Law

Francie

Radio France Internationale – (RFI) vysílá ve francouzském jazyce v Praze a v blízkém okolí na frekvenci 99,3 FM. Na vlnách RFI se vysílá rovněž pravidelný pořad o českém kulturním dění, který připravuje francouzská redakce Českého rozhlasu 7. Tento pořad je možné naladit ve středu od 16:10 do 16:30 a v sobotu od 11:10 do 11:30.

Štrasburské virtuality – už není aktualizován

Chorvatsko

Svaz Čechů v Chorvatsku – Svaz Čechů v Chorvatsku je nepolitická, samostatná organizace dobrovolně sdružených Českých besed, škol, menšinových institucí, klubů a jednotlivců v oblasti kultury, vzdělávání, umění, vědy a sportu.

Radio Daruvar – V rámci vysílání Radia Daruvar mohou posluchači od jeho založení 1. května roku 1968 poslouchat i program v českém jazyce a to každodenně půl hodiny. Během čtyřiceti let se na přípravách vysílání podílelo 25 krajanských redaktorů, moderátorů a dopisovatelů.

Jednota – noviny v Chorvatsku

Německo

Euroregion Nisa  – Lužické hory a okolí

Centrum Bavaria Bohemia – Bavorsko – České kulturní centrum

Landeszeitung – (německy)

Pragerzeitung – (německy)

Rakousko

Kulturní klub Čechů a Slováků v Rakousku – vydávají časopis a je tam přehlídka kulturních akcí.

Rusko

i-RU – Informačně komerční centrum. Podpora firmám v česko-východní ruskofonní spolupráci.

USA

Hlas Ameriky – kdysi zahraniční zdroj rádia, nyní dávno mrtvý projekt. Patrně nám už USA nemá co, nebo nepotřebuje nic říci.

Hospodář – Česky psané noviny Hospodář byly založeny v roce 1890 v Omaze ve státě Nebraska Janem Rosickým pro nově přijeté vystěhovalce z Evropy.

World News Report – Czech News. Service for global professionals. Constantly updated news and information about Czech.

Scietific American – informuje o aplikacích nejnovějších vědeckých poznatků v průmyslu, medicíně, dopravě, komunikačních technologiích a o dopadech vědy a techniky na ekonomiku společnosti. Mezi čtenáře patří lidé z rozhodujících míst průmyslu, politiky a bankovnictví, lékaři, vědci, studenti i učitelé. Představuje novinky z vědy a techniky tak, aby byl zajímavý i pro absolventy univerzit, ale přístupný už pokročilejším studentům středních škol.

Vatikán

Rádio Vaticana – pro toho kdo potřebuje posluchat svatou stolici.

Velká Británie

BBC česky – Česká sekce BBC na webu byla uzavřena v roce 2006, zbyl archiv.

Media z celého světa

Media ve světě – na portálu MZV

Krajané v zahraničí – různé země

Solutions Journalism

Přijde novinařina s jinou formou, anebo se pouze vrací ke kořenům? Media po desetiletí budují svá zpravodajská imperia. Novináři jsou jejich důležitou součástí, přestože ne jedinou. S proměnami světa se proměňují také vize, cíle a hodnoty, které formují mediální prostředí. A s nimi také způsoby, jak naplňovat  poslání žurnalistiky.

Do nedávna byla investigativní žurnalistika výsostným a nepochybně i nenahraditelným postem v novinářském oboru. Doufejme, že stále bude. Vedle zpravodajců, sloupkařů a recenzentů kulturních rubrik. Události posledních let nám však představily, že i novinářské řemeslo nutně potřebuje vývoj, aby dokázalo odolat nepříznivým tlakům, mnohdy ohrožujících samou podstatu profese.

Co je Solutions Journalism

Stručně přeloženo, žurnalistika orientovaná na řešení. S tímto termínem se poprvé setkáváme na americké půdě už před rokem 2000 v několika významných  mediích. Osobností, kterou bychom mohli považovat za průkopníka, je profesor David Boardman z Temple University,  který tento typ novinařiny aktivně propaguje a je významným představitelem organizace Solutions Journalism Network.

Pan Boardman ji představil na novinářské prezentaci v Praze, kterou pořádala nadace Open Society Fund a organizace Ashoka Czech Republic. Solutions Journalism prakticky navazuje na práci investigativních novinářů a dále rozšiřuje a prohlubuje svůj společenský dopad. Snaží se psát o pozitivních příkladech, ale nezůstává jen u cíle potěšit čtenáře, jde tu o poskytnutí širšího servisu informací podnětů a fungujících řešení.

Co je podstatou novinařiny zaměřené na řešení?

Stále je to soustředění na vysoký standard novinářské práce, kritický přístup k informacím a celostní záběr zpracovaného tématu. Svým výsledkem zvyšuje aktivní, pozitivní a konstruktivní vztah čtenáře ke společnosti tím, že přímo představuje a pomáhá chápat řešení popisovaných společenských problémů. Podporuje a obhajuje modely, které se už prokázaly jako společensky hodnotné a prospěšné. Podněcuje veřejnou debatu k tématům a soustřeďuje se na jejich podporu.

Kritika této formy žurnalistiky poukazuje na slabá místa, která se logicky nabízejí. Každého napadne riziko politicky vyhraněné zaujatosti, nebo zkreslení zpráv do forem, které mění sdělení a manipulují čtenáře. V tomto smyslu se však solutions journalism nezbavuje odpovědnosti, ani nebojuje se zcela novými hrozbami.

Tytéž hrozby a rizika jsou tu neustále i u všech dalších forem novinářské práce. Je tedy nezbytnou podmínkou zůstat u základních hodnot poctivé novinařiny.  Je to snaha o přesný popis reality, pečlivě zkoncentrované podklady, doložená fakta nebo informační zdroje, minimalizace politicky nebo vlivově zkresleného sdělení.

Dalším horkým tématem je financování medií. Zde lze realitu popsat tím, že media setrvala v paradigmatu čtenosti a sledovanosti. S tímto konceptem se zapekl i přístup finančních zdrojů od inzerentů a předplatitelů. Každý cílí jen na co největší mediální pokrytí, ale diví se, že i s ním byl efekt zasažení relativně malý a neúčinný.

Jenže problém, který si mnozí neradi připouští, je fakt, že čtenost a sledovanost není univerzální zárukou vysoké efektivity reklamy a sdělení. Mnozí inzerenti po svých promrhaných kampaních jen hořce přiznávají, že oslovení milionů čtenářů ještě neznamená automaticky úspěšnou kampaň. Tuto hořkou pilulku vydavatelé moc dobře znají, ale pokud to jde, tak drží jazyk za zuby a hrají s inzerenty hru na Černého Petra.

Odpovědí jak ufinancovat tento typ novinářské práce je skutečná změna paradigmatu původně orientovaného na množství čtenářů a soustředění se na diverzifikované portfolio jiných, než čistě komerčních subjektů. Přestože se to zdá téměř nemožné, tak Boardman navrhuje, že je potřeba hledat zdroje u nezávislých mecenášů, neziskovýxh fondů a soukromých důvěryhodných osob. Zároveň se na internetu nebát vrátit se zpět k placeným mediím. Čtenáři, kteří objeví přidanou hodnotu v obsahu článků, tak za takové medium rádi zaplatí.

Aby to nebylo špatně pochopeno: Jistěže je těžké nové finanční zdroje najít. Je riziko, že místo mecenáše se nabídne pouze investor, který za své peníze bude chtít protislužbu. Z několika pozitivních příkladů, které Boardman uvedl, je zjevné, že i s mecenášstvím soukromých podnikatelů může zůstat medium nezávislým. Je pouze potřeba jasně vyjednat pravidla tohoto vztahu.

Solutions Journalism jako heslo na wikipedii

Ashoka Česká republika – nezisková organizace podporující sociální inovace

Bohumil Kartous: Na problémy už nestačí jen mediálně ukazovat, je třeba hledat jejich řešení

Z přednášky prof. Davida Boardmana

Solutions Journalism Network, která má skvělé zázemí a stovky příkladů:
Zde je dobrý příběh o tom, jak Solution Journalism funguje  v  Seattle Times Výzkumný projekt od společnosti Tow Center.
Projekt Vzdělávací laboratoř Seattle Times: Video projekt spojený s živou událostí Seattle Times. Projekt zaměřený na řešení z časopisu Chattanooga Times Free Press v Tennessee: Projekt řešení od studentů chrámu. Jeden obchodní příběh, ve formě Solutions Journalism A zde druhý příklad

Media se potýkají s mnohými kostlivci ve vlastní skříni, které si už několik let skladují. Problém mají se ztrátou důvěry, zoufale bojují s fenoménem fake news, nebo s odlivem čtenářů, které jim odebírají sociální sítě Těmto tématům se budu věnovat zas příště.